12. december 2013, Avstrija, Celovec – Študijski obisk AMS & AK

12. december 2013, Avstrija, Celovec – Študijski obisk AMS & AK

Program:
9:30 – 12:30
AMS(Arbeitsmarktservice Klagenfurt – Javni zavod za trg delovne sile):
Mag. Peter Wedenig (namestnik direktorja), Mag. Blatnig-Stransky, Mag. Simon Triessnig

 • Pristojnosti in aktivnosti AMS
 • Položaj na trgu dela na Koroškem/Avstrija
 • Planiranje potreb na trgu dela
 • Izzivi na trgu dela (sodelovanje s socialnimi partnerji, sodelovanje z MSP)
 • Ukrepi ‘Aktivne politike zaposlovanja’ (v času krize, dostopnost za MSP, specifični ukrepi za MSP)
 • Druge dobre prakse

13:00 – 15:00
AK(Arbeiterkammer – Delavska zbornica):
dr. Winfried Haider, direktor

 • Status, pristojnosti in vloga delavske zbornice (socialni dialog, kolektivne pogodbe, zaposlovanje, izobraževanje, varna prožnost)
 • Sodelovanje s socialnimi partnerji in drugimi institucijami (sindikati, delodajalci)
 • Skladi : izobraževalni, stanovanjski, stavkovni, drugi
 • Druge dobre prakse

Povzetek študijskega obiska

AMS – Arbeitsmarktservice ; Javni zavod za trg delovne sile

V Avstriji se je od januarja do novembra 2013 znižala brezposelnost in sicer za 0,5 %. Delodajalci pri AMS – Javni zavod za trg delovne sile, ne rabijo objavljati prostih delovnih mest, objavljanje prostih delovnih mest je torej stvar vsakega posameznega podjetja in temelji na prostovoljnosti. AMS je servis za podjetja, ki se posveča izključno delodajalcem. Njihov cilj je postati čim učinkovitejša pomoč podjetnikom pri iskanju primernega kadra ter predstavljajo vez med delodajalcem in delojemalcem, ki vodi k učinkovitejšemu delovanju sistema.

69 milijonov sredstev je namenjenih v boju proti brezposelnosti. Kärtner – dežela Koroška prispeva še dodatnih 8,5 milijona eurov ( prostovoljno). Skupaj torej namenijo (samo na Koroškem) 77,5 milijonov evrov za boj proti brezposelnosti. 60 % tega denarja gre za dodatno izobraževanje in usposabljanje ljudi. Sistem je prilagojen potrebam trga – nenehno spremljajo potrebe delodajalcev ter tako usmerijo delavca k izobraževanju in usposabljanju primernemu za potrebe trga dela . 32 % tega denarja namenijo ukrepom zaposlovanja, podpori podjetjem, subvencije, prav tako težje zaposljivim, ranljivejšim skupinam – ukrepi aktivne politike zaposlovanja APZ. 8 % sredstev namenijo za svetovanje.Poudarjajo pomembnost nenehnega sodelovanja z izobraževalnimi zavodi. Ko na trgu ni prostih delovnih mest, skušajo ljudi držati aktivne, nenehno jih izobražujejo, napotujejo na dodatna usposabljanja, hkrati pa so te aktivnosti tesno povezane s potrebami delodajalcev ( gre za racionalno investiran denar, saj se ne izobražuje ljudi na slepo, ampak glede na potrebe trga).

Na avstrijskem koroškem je 520 000 ljudi, od tega 230 000 aktivne populacije. Pri AMS imajo evidentiranih 25 000 iskalcev dela.

Sestava AMS ( Zavod je podjetje javnega prava) je:

 • Upravni svet ( 9 članov ) – na državni ravni
 • Deželni direktorij ( 6 članov ) – na deželni ravni ( 9 dežel )
 • Regionalni sosvet ( 5 članov ) – na regionalni ravni ( 101 organizacij )

Na vseh stopnjah organizacije sodelujejo tako predstavniki sindikatov kot tudi delodajalcev. Mandat traja 6. let

Na avstrijskem koroškem imajo 90 predstavnikov socialnih partnerjev, ki se sestanejo približno 65 krat v 6.letih (med 1.7.2006 in 30.06.2012 so sprejeli 163 predlogov, od tega soglasno 161). Ta številka potrjuje dobro sodelovanje med socialnimi partnerji in kar je ključno v času krize – socialni dialog je na izredno visokem nivoju, vsi se zavedajo svojih odgovornosti, obveznosti…saj spoštovanje in upoštevanje le-teh vodi iz krize in prispeva k doslednemu spoštovanju pravic posameznika.

V Avstriji je trenutno približno 850 000 brezposelnih, od tega 7 % na avstrijskem koroškem. V AMS je 70 000 podjetnikov javilo oz. objavilo 447 000 prostih delovnih mest. AMS Struktura zaposlenih : 5433 zaposlenih, od tega 66% žensk in 31% (1686) zaposlenih je s krajšim delovnim časom.


AK – Arbeiterkammer; Delavska zbornica

Poleg Avstrije je Delavska zbornica še v Luksemburgu in dveh nemških zveznih deželah. Zbornica je bila ustanovljena leta 1920.

Delavska zbornica je zakonsko urejeno delavsko zastopstvo – v predstavitvi so dejali; ali si član ali pa nisi član, vmesne poti ni. Zbornica zastopa interese delodajalcev. S svojimi strokovnimi ekspertizami skušajo vplivati na nastajajoče zakone. Zbornica se bori za delavčev čim boljši položaj, priprava kolektivnih pogodb poteka v sodelovanju s sindikati. Financirajo se z zagotovljenim deležem članov. Delodajalec plačuje 0,5 % od plače – vsak mesec. Njihov prihodek s tega naslova je 22 milijonov na letni ravni. Imajo 163 zaposlenih. Izjema glede plačevanja članarine so vajenci, vojaki, začasno zaposleni, tisti, ki so na čakanju…

Povprečna članarina znaša 5,6€ mesečno.

Njihove storitve, ki jih nudijo LE svojim članom:

 • Svetovanje s področja delovnopravne zakonodaje
 • Socialno pravo
 • Varstvo potrošnikov
 • Izobraževanje
 • Davčno svetovanje

Trudijo se reševati izvensodne spore; zastopajo pa tudi člane na sodišču.

Udeleženci: Delegacija SOPS IN ZDOPS;
SOPS: g. Muršič, ga. Gajski, ga. Čermelj
ZDOPS: g. Antauer, g. Bernik, ga. Terzič, ga. Cvetek

Kategorije: DialogeS

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!