16. in 17. december 2013, Nemčija, München – Študijski obisk

16. in 17. december 2013, Nemčija, München – Študijski obisk

Študijski obisk v Münchnu nam je omogočil vpogled kako stvari delujejo v Nemčiji: predvsem fleksibilnost zaposlovanja, problem migrantov, zaposlitve za določen čas, poklicne kvalifikacije, projekcije potreb in ponudbe na trgu dela, implementacije evropskih strategij in usmeritev, trenutne težave na trgu dela, ki so del socialnega dialoga v Nemčiji in druge pereče teme.
Posebna zahvala gospodu generalnemu konzulu RS mag. Jožefu Kečku za prisrčen in topel sprejem.

Program študijskega obiska:

Euro Trainings Center ( ETC ) je neprofitni izobraževalni center, ustanovljen 1996 za svetovanje in pridobitev kvalifikacij oz. izobrazbe za otroke, mlade, mlade odrasle in odrasle. ETC ponuja kratke izobraževalne programe. V ETC je 200 zaposlenih, od tega 95 redno.
Učenje razumejo kot razvijajoči proces, ki ga dopolnjujejo z inovativnimi metodami in sredstvi ter s tem tvorijo povezano celoto poklicnih kompetenc in kadra, ki je mobilen in uporaben na trgu dela.

Njihov program:

 • Pomoč pri izbiri vrste nadaljnjega izobraževanja
  Učenke in učenci preizkusijo svoje poklicne sposobnosti na različnih postajah namenjenih »profiliranju« in ugotavljanju njihovih sposobnosti. Specifične poklicne naloge, uporaba specifičnih materialov in posebnih metod posameznega poklica omogočajo učencem razvijanje praktičnega znanja in izkušenj uporabnih v nadaljnjem poklicnem udejstvovanju.
  Poglobljena in bolj individualizirana strokovna usmerjenost olajša svetovanje strokovnjakov na zavodu za zaposlovanje pri iskanju primernega poklica oz. pri iskanju delodajalca, ki potrebuje točno določen kader. S sodelovanjem strokovnjakov v njihovem centru, željami mladostnika ter njegovimi starši se lažje vzpostavijo temelji poklicne orientacije ter želja posameznika.
 • Priprava na poklic
  Evropski center za usposabljanje ETC se je pri nudenju priprave oz. svetovanja za poklic (Berufvorbereitung BvB) vključil v razpisni postopek Agencije za zaposlovanje in Delovne skupnosti za zaposlovanje München GmbH ( ARGE) ter zagotavlja izobraževanje in usposabljanje kvalificiranih znanj za mladostnike. Z programom » Fit für den Beruf« oz. » Čili za delo« se v okviru BvB München ponuja več programov za poklicno usposabljanje. Te se izvajajo v imenu Zvezne agencije za delo.
  Tečaji so prilagojeni glede na predznanje posameznike in glede na individualne sposobnosti udeležencev, s ciljem čim hitrejšega vključevanja usposabljanja.
 • Pomoč pri samem izobraževanju
  Projekt Xenos ViSA – Vielfalt in Schulen und Ausbildung oz. Raznolikost v izobraževanju in usposabljanju je zasnovan in namenjen priseljenskim družinam ( prikrajšanim mladim in mladim odraslim) v Münchnu. Le-ti so podprti in prejemajo informacije o kvalificirani ponudbi in nasvete na relaciji šola – izobraževanje, izobraževanje – poklic, ter kako uspešno graditi karierne mostove, kako se integrirati v družbo in kako graditi pozitiven pogled na življenje. V tem programu je še posebej izpostavljen pomen kulturne in družbene raznolikosti. Cilj je spodbuditi mlade, da prevzamejo aktivno vlogo v družbi.
  Svetovalci ( Ausbildungsbegleitende Hilfen – abH) podpirajo pripravnike z učnimi težavami in težavami v poklicnih šolah sledeče poklicne strukture; delavci v skladišču, trgovci na drobno, poštne storitve, prevozniki, trgovci avtomobilov, itd.
 • Migracije
  AktiF Plus; namen in cilj tega projekta je obširno informirati učence in njihove starše z migracijskim ozadjem glede možnosti izobraževanja in usposabljanja v Nemčiji, kako deluje sistem izobraževanja, itd.
  Task force 4; Ta projekt je namenjen svetovanju in usposabljanju mladih beguncev, političnih beguncev, razseljenih oseb ter prosilcev za azil.
 • Evropski projekti:
  • Take off
  • Common goals – common ways
  • Youth4Europe ( zaključen)
  • Chinchorro (11/2006 zaključen)
  • Face to Face (izveden 2005)
  • Europe Works (2004 zaključen)

Department of Labour and Economy of the City of Munich

Oddelek za delo in gospodarstvo mesta Munchen

Odgovornosti se razprostirajo od osnovnih strategij za gospodarstvo in delo do razvoja lokalnega gospodarstva in upravljanja mestnih poslovnih holdingov. Občinske strategije zaposlitev in poklicnega izobraževanja pripomorejo k zniževanju in izogibanju brezposelnosti. Te aktivnosti niso omejene samo na München, mesto ohranja kontakte in sodeluje z organizacijami po Evropi.

Strategije:

 • Ekspanzija kot možnost poslovanja
  • podpora malim in srednjim podjetjem
  • infrastruktura za podporo ekonomskem razvoju
  • moderne industrije, ponudniki storitev in nove branže npr. visoko tehnološka podjetja, mediji, finančne storitve, biotehnologija
  • turistična destinacjia München kot mesto umetnosti, kulture, posvetov, sejmov in seveda Oktoberfesta
  • upravljanje deležev in korporacij v dobro mesta
  • Posvečanje plačnikom ekonomskih lokacij
 • Veliko časa in dela posvetijo različnim partnerstvom, sodelovanju, tako političnem kot ekonomskem;
  • dialog z ključnimi igralci v ekonomski sferi
  • prenos tehnologij med znanostjo in poslovnimi sferami
  • sodelavanje med regionalnimi in nacionalnimi partnerji in odbori
  • mednarodni poslovni stiki in sodelovanje
  • sodelovanje v evropskih občinskih politikah
 • Napredovanje v visoko kvalitetnem večstranskem izobraževalnem in zaposlitvenem sistemu
  • zaposlovanje in izpopolnjevanje v Münchnu
  • projekti ustvarjanja novih in varovanje obstoječih mest za izpopolnjevanje in zaposlitev
  • srečanja na temo zaposlovanja, delavne skupine, ekspertni posveti in specializirane konferenc
  • iniciative za enakopravnost spolov na delovnem mestu
 • Razvoj in implementacija projektov za razvoj prihodnosti
  • inovacijske teme in ideje na področju dela, ekonomije in turizma in realizacije le-the
  • soočanje s strukturnimi spremembami s proaktivno identifikacijo novih področij zaposlitev in izpopolnjevanja
  • ofenziva na področju izpopolnjevanja in vseživljenjskega izobraževanja
  • kreativni marketing poslovnih in turističnih lokacij v narodnih in mednarodnih okvirjih

German Trade Union Federation (Deutscher Gewerkschaftsbund – DGB) Zveza nemških sindikatov

Predstavnik DGB je že v samem začetku predstavitve poudaril pomen partnerstva, socialnega dialoga in razumevanja med delodajalci, zaposlenimi, sindikati ter državo.
DGB je zavezana k družbi, ki temelji na solidarnosti, je glas sinidikatov in dialoga s političnimi voditelji, strankami in organizacijami v državi, deželah in skupnostih. Predstavlja delavsko gibanje države in mednarodno. Je politični glas članov sindikatov z 6,4 mil organiziranih zaposlenih. DGB je navečja zveza sindikatov na svetu, koordinira sindikalne aktivnosti,. Ni partner v kolektivnih pogajanjih. Sindikati skupaj z delodajalci pripravijo smernice usposabljanja za dualni system, ki jih predstavijo Ministrstvu za šolstvo nato pa se jih implementira v zakon o dualnem sistemu. Kar se predlogov s strani sindikatov in delodajalske strani tiče, sprejme odločitev o sprejetju le-the na zadnji, končni instanci Ministrstvo za gospodarstvo. Vsaka zvezna dežela ( v Nemčiji jih je 16) ima svoj načrt za izobraževanje, ki mora biti v okvirju načrta na državni ravni. Standard je torej enak za vseh 16 zveznih dežel, učni načrt pa lahko vsaka posamezna dežela razvija po svojih potrebah.
Podjetja oz. delodajalci plačujejo izobraževanje za svoje zaposlene, vsak delavec dobi od delodajalca 585 €. Odkar je bila ustanovljena leta 1949, se je DGB zavezala enotnosti. Kot njihovi člani – je sindikat pluralističen in neodvisen vendar ne politično nevtralen. Predstavlja pozicijo in interese zaposlenih.

Člani se pogajajo:

 • o plačah,
 • delovnem času,
 • dopustih.

V primeru delovnega konflikta organizira proteste in plačuje stavkovne plače članom. Pomaga pri ustanovitvah delavskih svetov in podpira ter predstavlja zaposlene v konfliktih z delodajalci. Člani sindikata imajo pravico in možnost brezplačnega pravnega zastopstva.
Glede dualnega sistema se na splošno vsi predstavniki družb oz. organizacij strinjajo, da je dober in koristen…Seveda je potrebno v sam razvoj le-tega vlagati, da tak tudi ostane ali da se celo izboljša. V Nemčiji so imeli pred 30. Leti 1700000 mladih brezposelnih, z dualnim sistemom izobraževanja stremijo k temu, da zapolnjujejo trg z delovno silo, ki je zaželjena in navsezadnje tudi plačana. Velik pomen pripisujejo praktičnem izobraževanju in specifično prakso, saj je s posebnimi specifičnimi veščinami lažje dobiti službo.

Argumenti sindikalnega predstavnika za dualni sistem:

 • zavarovanje interesov veščin, ki jih trg potrebuje,
 • povečanje motivacije in lojalnosti podjetju s strani delavca,
 • specifična poklicna kvalifikacija, ki pripomore k temu, da je delavec sposoben delati v katerem koli podjetju v Nemčiji, saj je izobrazba zelo specifično naravnana ( s tem so bili mišljeni certifikati, ki so splošno priznani, kar je prav tako povezano z možnostjo višjega zaslužka),
 • Dualni sistem omogoča ljudem, da osvojijo več praktičnih veščin, kar pomeni lažje pozicioniranje na trgu dela

Sistem deluje že vrsto let in se je izkazal za najučinkovitejšega.


The Guilds e.g., Guild of Painters and Varnishes (Maler und Lackierer Innung) Ceh pleskarjev in ličarjev

Ceh je združenje obrtnikov znotraj določenega področja in je odgovoren za poklicno izobraževanje. Gre za stroko, katere podjetja so majhna, zaposlujejo 3-5, največ 10 ljudi. Je organizirano na lokalni in regionalni ravni. Samozaposleni obrtniki iste branže združujejo moči za krepitev poslovnih interesov. Mojstrska kvalifikacija je potrebna za odprtje lastnega podjetja, s tem zvišujejo nivo kvalitete storitev ter tako zvišujejo spoštovanost poklica. Usposabljanje za naziv mojstra traja skupaj 3 leta. Stroški za usposabljanje znašajo prvo leto 460 eurov, drugo leto 530 eurov, tretje leto 640 eurov na mesec. Dodatno usposabljanje pri cehovskih mojstrih traja 3- 4 tedne, cena tega usposabljanja znaša 150 do 200 eurov na teden. Bodoči delodajalec plačuje dodatno poklicno usposabljanje, ki traja 10 – 12 tednov. Za brezposelne plačuje tovrstno usposabljanje in izobraževanje Agencija za delo. Kot član ceha moraš plačevati 600 eurov na leto + na maso plač 1% za članarino ( to je obvezen prispevek). V cehovski organizaciji imajo zaposlenih 35 ljudi, od tega v izobraževalnem centru 10, pedagogov 7, odvetnika…Prav tako so lastniki šolskega internata z 40 prostimi mesti v Münchnu. Njihova sredstva na letni ravni so 3 milijone evrov, od tega porabijo za poklicno izobraževanje 1,8-2 milijona na letni ravni.

Glavne naloge ceha so:

 • promocija skupnih poslovnih interesov,
 • ohranjanje občutka skupnosti, profesionalne etike in dobrih odnosov med mojstri in vajenci,
 • definicija in nadzor izobraževanja in izpitov,
 • izpopolnjevanje ekspertize mojstrov,
 • ponudba strokovnih evaluacij in informacij o strokovnem področju,
 • mediacija med člani in strankami.

Employment Agency (Bundesagentur für Arbeit- BA) Agencija za delo

Glede na socialno zakonodajo, je Münchenska agencija za delo ena od vej nacionalnega urada za zaposlovanje in je zadolžena za podporo uravnoteženega trga dela.
Glavna pisarna oz. centrala se nahaja v Nürnbergu. Imajo 156 zaposlitvenih agencij z 600 pisarnami, od tega 23 na Bavarskem z 74 pisarnami. Pri njih v Münchnu je približno 1000 zaposlenih in so 2 največja agencija v Münchnu.
Gospodarstvo predstavlja približno 98 % malih in srednjih podjetij, ostala 2 % pa velika podjetja, kot so npr. Siemens, BMW, Linde, Telekom, itd.

Osnovne naloge so:

 • poklicno svetovanje za adolescente, začetnike in diplomante,
 • posredovanje poklicnega izobraževanja in zaposlitev,
 • svetovanje delodajalcem,
 • podpora poklicnemu izobraževanju,
 • nadaljevanje izobraževanja in rehabilitacije,
 • finančne štipendije za ohranitev in nastajanje delovnih mest,
 • plačevanje transferjev za brezposelne, malo delo
 • pospeševanje enakosti spolov,
 • distribucija informacij o zaposlitvah in vajeništvu in o odgovornostih in storitvah na področju poklicne podpore vključno s pripravo statistic.

V primeru manjšega obsega dela, subvencionirajo delavcu ( oz. podjetju) razliko ur, ki so v primanjkljaju, vendar to le pod pogojem, da podjetje ni samo krivo za nastalo krizno situacijo..gre za pomoč pri financiranju takrat, kadar je celotna branža v krizi. Podjetje mora dokazati od kje izvira problem financiranja. Torej, npr. V primeru da delavec ne dela 8 ur dnevno, ampak 4-6 ur, Agencija za delo pokrije stroške dela za 4 ali 2 uri. Plačilo teh ur se izvrši v znesku 60 – 67 % glede na urno postavko, ki jo ima določen delavec. Razume se, da takrat zaposleni ne dobiva nadomestila za brezposelnost.
V primeru potreb delodajalca po kadru, ki obvlada računalniške programe, BA predlaga delodajalcu, da določeno osebo zaposli za npr. 3. mesece s tem, da ga Agencija za delo subvencionira. Subvencija je pogojena; za 3 mesece subvencij, mora delavec ostati pri delodajalcu 6 mesecev, za 6 mesecev subvencij mora ostati 1 leto, itd.
Za potrebe promocije zaposlitev in dodatnega izobraževanja in usposabljanja imajo na letni ravni v BA München na voljo 16,85 milijonov €. Njihovo delo je učinkovito, saj so tisti, ki so bili deležni subvencij redko nato brezposelni, iz tega izhaja, da so stroški teh nadomestil dejansko nižji kot bi bili, če bi morali dajati kasneje nadomestila za brezposelnost.
V BA München imajo 100 zaposlenih, ki delajo samo z delodajalci, tako da je agencija na tekočem glede stanja poklicnih potreb.
V primeru, da pošljejo brezposelnega, ki išče službo k delodajalcu in je le-ta ne sprejme mu odvzamejo subvencijo za nek določen čas.


Chamber of Industry and Commerce for Munich and Upper Bavaria (IHK) Zbornica industrije in trgovine za München in Zgornjo Bavarsko

IHK je predstavništvo za vso gospodarstvo, ki ni del zgolj obrtniških aktivnosti. IHK je javna korporacija, ki deluje kot organizacija vseh podjetij v vseh industrijah. Primarni cilj IHK je postavitev boljše infrastrukture za gospodarstvo. IHK se definira kot pomemben del efektivnega samoupravljanja v gospodarstvu in ima 4 naloge:

 • Predstavljanje interesov: IHK je posvetovalna organizacija v primeru vseh predlogov zakonov in regulacij glede gospodarstva. Nasproti sodiščem in javnim agencijah IHK podaja ekspertize v imenu gospodarstva, kjer vodi konzultacije z ekspertnimi odbori.
 • Odgovornosti znotraj javne uprave, vlada je prenesla veliko administrativnih nalog na IHK, ki jih lahko ta organizacija opravi hitreje in ceneje kot javne službe, npr. poklicno izobraževanje in izpiti in priprava izvoznih in uvoznih dokumentov.
 • Storitve gospodarstvu, IHK München ponuja članom veliko storitev;
  • ponuja informacije pravnih postopkov, novih zakonov in prihodnjega razvoja, npr. na področju trgovine in konkurence, zaščite okolja, evropskih trgov in zunanje trgovine
 • Glavno vodilo je spoštovanje poklica. IHK je zavezana principu ustvarjanja temeljev za spoštovanje njihove stroke, in je zato zagovornik poštenosti in trajnostnega razvoja v poslovnem svetu.

Kategorije: DialogeS

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!