14. januar 2014, Ljubljana, Hotel City – Problemska konferenca

14. januar 2014, Ljubljana – Hotel City – Problemska konferenca

Dne 14. januarja 2014 se je v Hotelu City v Ljubljani odvila problemska konferenca “Kako uskladiti potrebe na trgu dela z ukrepi aktivne politike zaposlovanja”.

Na konferenci so sodelovali predstavniki SOPS, ZDOPS, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, predstavniki Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter predstavniki zavoda za zaposlovanje AMS iz avstrijske Koroške.
Po uvodnem pozdravu generalnega sekretarja ZDOPS, Igorja Antauer-ja je mag. Peter Wedenig, namestnik direktorja AMS Koroška, predstavil temo »Projekcija in planiranje potreb na trgu dela v Avstriji in na avstrijskem Koroškem, ukrepi aktivne politike zaposlovanja in sodelovanje z delodajalci«.
Predstavitev izkušenj iz Avstrije in avstrijske Koroške je bilo poučno še zlasti, ker Avstrijci z izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja dosegajo zelo dobre rezultate. Stopnja brezposelnosti naših severnih sosedov je znatno manjša kot pri nas, pa tudi sodelovanje zavoda za zaposlovanja z delodajalci je na zelo visoki ravni.
Avstrijski AMS ni zgolj parkirišče za brezposelne osebe, ampak se ljudje z njihovim aktivnim sodelovanjem ter pomočjo, ciljno usposobijo in kvalificirajo za delo ter tako skozi do-usposabljanje delavca oz. brezposelnega v celoti zadostijo potrebam delodajalca. AMS ni samo posrednik med delodajalcem in brezposelnim ampak ključni akter aktivne politike zaposlovanja, ki je uspešna.
Zadovoljstvo ljudi z delom AMS preverja neodvisna institucija. Ocene kakovosti dela AMS so nadpovprečno dobre, ter se iz leta v leto še izboljšujejo. V svojem delovanju so uspešni, ker se v reševanje brezposelnosti vključuje tudi šolska sfera, ki je očitno izjemno prilagodljiva, nerigidna ter spremlja potrebe na trgu dela.
Mag. Wedenig je bil v svoji predstavitvi zasluženo ponosen na svoje delo in delo AMS, saj pomagajo več kot 500 000 brezposelnim na leto. Prav tako je povedal, da službo na letni ravni zamenja več kot 1 500 000 ljudi in da to nikakor ni pretresljiv podatek, saj se ljudje zaposlujejo na področjih, kjer obstaja potreba po delavcih oz. kadrih. Gre za zelo fleksibilen trg dela in temu prilagojena je tudi zakonodaja.
V nadaljevanju konference je dr. Alenka Kajzer spregovorila o stanju na področju fleksibilnosti trga dela v Sloveniji.

Slovenija sodi med države, ki so imele v letu 2012 enega izmed največjih zaostankov za ravnijo gospodarske aktivnosti pred krizo v letu 2008.
V obdobju od 2008 do 2012 se je po ne­katerih ocenah število delovno aktivnih v obr­ti in podjetništvu zmanjšalo za 15,7 odstotka, pri čemer se je število lastnikov zmanjšalo za 5 odstotkov, število pri njih zaposlenih delav­cev pa za okoli 20 odstotkov.
Z vidika fleksibilnosti bi bilo začasno de­lo brezposelnih zaželeno za delodajalce. Obstaja pa nevarnost, da bi postali brezpo­selni ujetniki začasnega dela. Kljub temu bi po besedah Kajzerjeve veljalo razmisliti o njegovi ureditvi za brezposelne, vendar v obliki posebnega programa v ukrepih aktiv­ne politike zaposlovanja po zgledu »job-ro­tation« na Danskem.

Izkoristiti bi veljalo tudi možnosti delne upokojitve, ki jih prinaša novi pokojninski zakon. Delno upokojevanje prinaša mo­žnosti medgeneracijskega prenosa zna­nja. Zato bi veljalo razmisliti o oblikovanju programa aktivne politike zaposlovanja po vzoru delitve delovnega mesta oziroma »job-sharinga«.

Vir: www.sops.si

Kategorije: DialogeS

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!