18. februar 2014, Celovec, Avstrija – Študijski obisk

18. februar 2014, Celovec, Avstrija – Študijski obisk

Predstavniki ZDOPS – GIZ, SOPS, Zavoda RS za zaposlovanje in ostali smo obiskali koroški Zavod za zaposlovanje Arbeitsmarktservice Kärtner – AMS, mojstra obrtne dejavnosti Holzbau Gasser GmbH. In spoznali smo delovanje Slovenske gospodarske zveze.

Arbeitsmarktservice Kärtner – AMS

Nekaj kratkih zanimivih podatkov študijskega obiska:

 • 5500 € / letno subvencij podjetniku, če zaposli brezposelno osebo
 • 16.000 € / letno za zaposlitev invalida
 • V enem mesecu je AMS ( car tour) obiskala 1736 podjetnikov, vse z namenom informiranja o potrebah podjetnikov in kje jim lahko nudijo pomoč
 • 8500 brezposelnih je na avstrijskem Koroškem, od tega 2500 začasno brezposelnih ( število le-teh se v času krize ni povišalo)
 • AMS ima na voljo cca. 78 milijonov € sredstev (za boj proti brezposelnosti)… Kljub krizi, jim je uspelo zaradi racionalne porabe in strogo namensko porabljenih sredstev, prihraniti 2 milijona €
 • Zgolj 14 dni potrebujejo ( povprečno ), da na novo zaposlijo brezposelno osebo ( v nekaterih primerih so uspešni celo prej ! )
 • Ne samo podjetniki – delodajalci, brezposelni, ki aktivno iščejo zaposlitev, tudi sodelavci AMS so s kakovostjo storitev, klime v podjetju, itd…, zadovoljni
 • Sodelavci AMS se nenehno izobražujejo in strokovno izpopolnjujejo, saj le tako poznajo celotno ponudbo, ki jo njihovo podjetje nudi
 • Pisarna za delodajalce na avstrijskem Koroškem je najuspešnejša v celotni Avstriji
 • Pisarna za delodajalce tesno sodeluje z delodajalci ter jim pomaga pri profiliranju potreb kadrov
 • Izobraževalni tečaji trajajo približno 1/2 leta
 • Obstajajo prav tako splošna izobraževanja za brezposelne, ki so objavljena preko javnega razpisa
 • Prav tako potekajo dodatna izobraževanja za zaposlene. Le-ta so subvencionirana s strani EU
 • Za eno stranko, ki ponuja eno delovno mesto porabijo približno 50 minut ( od prvega stika do zaključnega dela) + telefonski pogovori v obsegu 13 minut
 • Če ta ista stranka ponuja dve delovni mesti, mu namenijo dodatnih 11. minut
 • Na avstrijskem Koroškem je v okviru oz. s sodelovanjem AMS delovno mesto ponudilo 6000 podjetij – 6740 delovnih mest.

Slovenska gospodarska zveza na Koroškem

Slovenska gospodarska zveza je nadstrankarska krovna gospodarska organizacija koroških Slovencev, ustanovljena leta 1988 s strani gospodarstvenikov in članov prostih poklicev iz vrst slovenske narodne skupnosti na Koroškem.

NAMEN  ZDRUŽENJA:

 • združevanje slovenskih gospodarstvenikov in gospodarskih strokovnjakov
 • podpiranje gospodarstva na Južnem Koroškem
 • svetovanje pri podporah EU
 • pospeševanje podjetništva
 • pospeševanje skupnega Alpsko-Jadranskega gospodarskega prostora
 • informiranje članov o gospodarskih in davčnih zadevah
 • Consulting pri čezmejnih gospodarskih dejavnostih med Avstrijo in Slovenijo

DEJAVNOSTI:

 • organiziranje srečanj, izobraževalnih in informacijskih sestankov, strokovnih šolanj, tečajev in ekskurzij
 • izdajanje publikacij
 • razvijanje in realizacija raznih EU-projektov
 • informacijski servis za gospodarstvo
 • pomoč pri ustanavljanju novih podjetij
 • povezovanje gospodarstvenikov tu in onstran meje

V Slovensko gospodarsko zvezo je včlanjenih daleč nad 100 podjetij iz Južne Koroške, ki prihajajo iz vseh strok gospodarstva.

LETNA ČLANARINA SLOVENSKE GOSPODARSKE ZVEZE

individualni člani: € 25,00
mala podjetja do 10 zaposlenih: € 100,00
podjetja z 11 do 50 zaposlenih: € 250,00
podjetja z nad 50 zaposlenih: € 500,00

VIRI:

http://www.sgz.at/kdo_smo/C20/
http://www.sops.si/studijski-obisk-celovca-18-2-2014/

Kategorije: DialogeS

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!