Javna povabila ZRSZ za subvencionirano zaposlovanje brezposelnih

Nova javna povabila za subvencionirano zaposlovanje brezposelnih bodo objavljena predvidoma v začetku aprila 2020. V ponedeljek, 16. marca, so se v skladu z vladnim odlokom začasno prekinile vse vključitve brezposelnih v programe izobraževanja in usposabljanja.

Nova javna povabila za subvencionirano zaposlitev
Delodajalce obveščamo, da bo ZRSZ nova javna povabila Zaposli.me 2020, Trajno zaposlovanje mladih 2020 in Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020 objavil predvidoma 1. 4. 2020.

Vključitve v programe aktivne politike zaposlovanja
Pričetek vseh vključevanj v praktična usposabljanja, subvencioniranje zaposlitev in javna dela se lahko zamakne preko pogodbenega roka 30 dni, vendar ne dlje kot do 30. 5. 2020. Delodajalec je dolžan ZRSZ obvestiti o predvidenem pričetku vključitve.

PUM-O – Projektno učenje mlajših odraslih
Zaradi zaprtja vseh izobraževalnih ustanov v Sloveniji se od ponedeljka, 16. 3. 2020, začasno prekine izvajanje programa PUM-O.

Programi izobraževanja in usposabljanja
S ponedeljkom, 16. 3. 2020, se v skladu z odlokom Vlade RS (o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih) začasno prekinejo vse vključitve brezposelnih v programe izobraževanja in usposabljanja, ki se izvajajo pri zunanjih izvajalcih, in sicer v vseh izobraževalnih ustanovah, vključno z organizacijami za izobraževanje odraslih.

Programi praktičnih usposabljanj

  • Praktična usposabljanja se lahko prekinejo na željo osebe ali izvajalca brez ugotavljanja krivde.
  • Pri usposabljanju na delovnem mestu in učnih delavnicah se izvajanje programov lahko začasno prekine. Če je nadaljevanje smiselno in možno, kar je razvidno iz obvestila izvajalca, lahko ZRSZ z izvajalcem sklene aneks za podaljšanje pogodbe iz objektivnih razlogov (koronavirus).

Programi javnih del

  • Delo na domu se začasno omogoči, če izvajalec javnih del poda izjavo, da so vsi zaposleni napoteni na delo na domu, ter predloži program dela, ki bi ga na domu opravljal udeleženec javnih del. Če je program v skladu z odobrenim programom javnega dela, se sklene aneks k pogodbi o izvajanju, ki za določen čas omogoči delo na domu tudi udeležencu javnih del. Izvajalec mora dati udeležencu ustrezna navodila za varno delo.
  • Če se javno delo začasno ne more izvajati (zaprtje šole ipd.), veljajo ukrepi za udeležence javnih del, enako kot za redno zaposlene.
  • Izvajalci javnih del morajo udeležence v najkrajšem možnem času (po elektronski pošti ali po telefonu s sporočilom SMS) obvestiti o odrejenem delu na domu ali čakanju na delo.
  • Če dela ni mogoče zagotoviti, se udeležencem odredi ukrep čakanja na domu v skladu s 138. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Pri tem so upravičeni do nadomestila plače v višini 80 % od osnove, določene v ZDR-1.
  • Udeleženci, ki bodo opravljali delo na domu, bodo upravičeni do plače po pogodbi o zaposlitvi.

Kategorije: DialogPlus

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!