Koristne informacije Zavoda RS za zaposlovanje

AKTUALNE INFORMACIJE O POSLOVANJU IN UKREPIH ZRSZ

Od 13. marca 2020 dalje velja za uporabnike ZRSZ spremenjen način poslovanja, to pomeni, da so zaradi zmanjševanja tveganj, povezanih s širjenjem okužbe s koronavirusom,  komuniciranje in poslovanje z Zavodom do nadaljnjega omejili na telefon, elektronsko pošto, navadno pošto in po spletnih portalih.

KORISTNO – obrazci

PRIJAVA V EVIDENCO BREZPOSELNIH OSEB

Med najpomembnejšimi nalogami Zavoda v času omejitev je zagotavljanje materialne varnosti brezposelnih oseb.  Za osebe, ki so izgubile zaposlitev, je zato organizirana prijava v evidenco brezposelnih in  vložitev vloge za denarno nadomestilo, za kar se svetuje  oddaja po pošti in preko spletnih storitev: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/prijava-v-naso-evidenco-v-razmerah-omejenega-gibanja.

Vsaka oseba se lahko prijavi na Zavod RS za zaposlovanje, v kolikor za le to izpolnjuje pogoje v skladu z 8. členom Zakona o urejanju trga dela, in sicer se za brezposelno osebo šteje iskalec zaposlitve, ki je zmožen za delo, prijavljen na zavodu, aktivno išče zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno oziroma primerno zaposlitev, ki mu jo ponudi Zavod ter:

  • ni v delovnem razmerju;
  • ni samozaposlen;
  • ni družbenik in hkrati poslovodna oseba v osebni in kapitalski družbi ter ni ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v zavodu;
  • ni kmet;
  • ni upokojenec;
  • nima statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let.

Oseba, ki se želi prijaviti v evidenco brezposelnih oseb ali v evidenco iskalcev zaposlitve, navedeno stori na naslednji način:

– poišče želeni obrazec v rubriki Obrazci za brezposelne:

https://www.ess.gov.si/storitve/obrazci/obrazci_za_brezposelne

Izpolnjen dokument se nato Zavodu nam pošlje po navadni pošti ali pusti v poštnem nabiralniku pristojne Območne enote Zavoda.

Naslovi lokacij ZRSZ: https://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure).

  • oseba se lahko prijavi tudi elektronsko, in sicer preko portala PoiščiDelo.si: https://www.poiscidelo.si/   Pred prvo uporabo portala se mora oseba registrirati.

DENARNO NADOMESTILO

V kolikor bi želeli na Zavodu uveljavljati pravico do denarnega nadomestila, je pomembno, da se pri Zavodu prijavite in vložite zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila najkasneje v 30-ih dneh od prenehanja vašega zavarovanja (npr. od prenehanja delovnega razmerja). O tem, ali boste upravičeni do denarnega nadomestila, bo Zavod odločil v upravnem postopku, na podlagi vaše vloge in dokazil.

Za potrebe odločanja o denarnem nadomestilu boste ob prijavi priložili dodatna dokazila (npr. pogodbo za določen čas), ki so navedena na naslednji povezavi:

http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prijava_brezposelne_osebe/denarno_nadomestilo.

OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Obvezno zdravstveno zavarovanja si ob prenehanju trenutnega zavarovanja uredite sami na enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Zavod RS za zaposlovanje osebam uredi obvezno zdravstveno zavarovanje le v primeru, če jim je priznana pravica do denarnega nadomestila, za čas prejemanja tega. V vsakem primeru pa je pomembno, da si osebe do priznanja pravice začasno same uredijo zavarovanje na ZZZS.

DODATNE INFORAMCIJE ZRSZ

Pomoč in svetovanje strankam glede uveljavljanja njihovih pravic je organizirano na:

  • telefonskih številkah na Območni in preko elektronske pošte:

https://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure

 in Kontaktni center ZRSZ:

  • brezplačna številka: 080 2055 v času uradnih ur:

v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00,

v sredo od 8.00 do 17.00 in

v petek od 8.00 do 13.00,

Kategorije: DialogPlus

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!