Dostopne vloge na ZRSZ po interventnem ukrepu na področju plač in prispevkov

Obveščamo vas, da je Zavod RS za zaposlovanje že objavil informacijo in vloge za delodajalce po interventnem zakonu na področju plač in prispevkov. Vse potrebne informacije dobite na povezavi https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place. Zaenkrat je vlogo mogoče oddati le elektronsko preko portala za delodajalce. Glede na to, da je v postopku sprejemanja nov zakon, ki bo to področje uredil nekoliko drugače in predvideva tudi drugačne priloge k obrazcem, svetujemo da se z oddajo vlog zaenkrat še nekoliko počaka. Vloge po trenutno veljavnem zakonu je namreč za delavce, ki so bili na čakanju še pred uveljavitvijo zakona, mogoče oddati v roku 8 dni od uveljavitve zakona, torej do ponedeljka 6.4.2020.

Kategorije: DialogPlus

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!