Nasveti Zavoda RS za zaposlovanje v zvezi z oddajo vlog po interventnih zakonih

V zadnjih dneh je Zavod RS za zaposlovanje prejel veliko klicev delodajalcev, ki se bojijo, da bodo s čakanjem na uveljavitev ZIUZEOP, zamudili rok za vložitev vloge za povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo po ZIUPPP.

Danes je zato Zavod objavil kratko informacijo o rokih za oddajo vlog na svoji spletni strani: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/povracilo-nadomestila-place-zaposlenim-na-zacasnem-cakanju.

Prav tako Zavod sporoča naslednje:

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov: 28. marca  je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki je začel veljati naslednji dan po objavi. Namenjen je ohranitvi delovnih mest zaradi zmanjševanja negativnih posledic epidemije koronavirusa (COVID-19). Objavljeni ZIUPPP zagotavlja: delno povračilo izplačanih nadomestil plače zaposlenim pri delodajalcih, ki jim začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije in izpolnjujejo v zakonu navedene pogoje, povračilo nadomestil plače zaposlenim, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene zaradi epidemije (po zakonu o preprečevanju in obvladovanju nalezljivih bolezni), odlog plačila prispevkov za socialno varnost samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih in izpolnjujejo v zakonu navedene pogoje. Za izvajanje dela zakona, ki se nanaša na  delno povračilo izplačanih nadomestil plače zaposlenim (1.) in na povračilo nadomestil plače zaposlenim zaradi odrejene karantene (2.), smo pristojni pri zavodu za zaposlovanje.

Včeraj je bil v Državnem zboru sprejet tudi t.i.  protikorona mega zakon (ZIUZEOP), ki dopolnjuje trenutno veljavni ZIUPPP. Državni zbor je dne 2.4. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ( v nadaljevanju: ZIUZEOP).  ZIUZEOP bo stopil v veljavo dan po objavi v Uradnem listu RS. ZIUZEOP bo omogočal povračilo nadomestila za delavce, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo od 13. marca 2020 dalje.

Tudi vloge, ki jih boste vložili za delavce napotene na začasno čakanje na delo od 13. marca 2020 dalje bodo pravočasne, če jih  boste vložili v roku  osem dni od uveljavitve ZIUEOP.  Prosimo, da spremljate dejanski datum uveljavitve zakona.

Vse vloge za povračilo nadomestila za delavce napotene na začasno čakanje na delo, ki bodo oddane po Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Uradni list št. 36/2020) do uveljavitve ZIUZEOP  bomo obravnavali po ZIUZEOP. Po uveljavitvi ZIUZEOP bomo na portalu za delodajalce omogočili vlaganje vlog za povračilo nadomestila za delavce, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela.

Kako registrirate svoje podjetje na našem portalu za delodajalce?

Da boste lahko uveljavljali povračila plač zaposlenih zaradi posledic koronavirusa, je najprej potrebna registracija vašega podjetja na Portalu za delodajalce Zavoda RS za zaposlovanje. Če registracije ne opravite, ne vi ne vaš računovodja ne boste mogli oddati vloge za povračilo. Če želite, da nekdo, npr. vaš računovodja, za vas ureja vloge na našem portalu, ga lahko že ob registraciji svojega podjetja navedete kot uporabnika (registracija z eNaslovom). Registracija novega delodajalca na portalu  Lahko pa podjetje registrirate na portalu in nato pošljete pooblastilo našemu Kontaktnemu centru. To pomeni, da natisnjeno, izpolnjeno, podpisano in skenirano vlogo pošjete po elektronski pošti na naslov: kontaktni.center@ess.gov.si. Pri tem je pomembno, da je uporabnik, ki je zaposlen v drugem podjetju (npr. v računovodskem servisu), že uporabnik našega portala za delodajalce v svojem matičnem podjetju. Obrazec vloge: Pooblastilo za uporabo Portala za delodajalce Tistim, ki ste pooblastilo že oddali, pa vaše podjetje še ni registrirano na portalu, predlagamo, da se čim prej registrirate, saj le tako lahko potrdimo vaše pooblastilo. Registracija je preprosta. Pri tem vam lahko pomagamo na brezplačni številki našega Kontaktnega centra 080 20 55.

Spremenjen način poslovanja z vami v času epidemije

Na zavodu za zaposlovanje smo zaradi epidemije koronavirusa spremenili naš način dela. To pomeni, da smo naše komuniciranje in poslovanje z vami do nadaljnjega omejili na telefon, elektronsko pošto, navadno pošto in preko spletnih portalov. Delo smo organizirali na drugačne načine, kot ste bili vajeni do sedaj: tako, da smo vzpostavili dežurne ekipe po vseh naših območnih službah in okrepili naš Kontaktni center. Razumemo, da imate v novih razmerah veliko vprašanj. Prav zato vam zagotavljamo, da bomo naredili vse, da bodo vloge za prijavo v evidenco brezposelnih in uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila rešene v zakonsko določenem času, saj se zavedamo, da je to povezano s preživetjem marsikaterega posameznika. Prosimo pa vas tudi, da kolikor je to mogoče, spremljate in uporabljate naše spletne in mobilne strani, saj so tu napotki in usmeritve, ki smo jih pripravili za vas, zato da vam olajšamo ravnanje v teh razmerah: www.ess.gov.sim.ess.gov.si.

Kategorije: DialogPlus

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!