Javni natečaj za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov

Datum: 30 junija, 2020

Še do 3. avgusta imate čas za oddajo prijave na javni natečaj, na podlagi katerega bodo delodajalcem podeljene nagrade in priznanja za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov v letu 2019.

Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat na leto kot posebna oblika družbenega priznanja delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov.

Nagrade v imenu Republike Slovenije podeli minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v okviru letnega strokovnega izobraževanja REHA dnevi 2020. Prejemniki nagrade z dodeljeno listino pridobite pravico do uporabe promocijskega logotipa Invalidom prijazno podjetje. 

Delodajalcem je podeljenih do 6 nagrad, in sicer po 1 nagrada v naslednjih skupinah organizacij oziroma gospodarskih družb:

  • organizacija, ki posluje kot zavod, ustanova ali društvo,
  • mikro- ali mala družba,
  • srednje velika družba,
  • velika družba,
  • invalidsko podjetje,
  • organizacija, ki posluje kot zaposlitveni center.

Predlog za prejemnika nagrade lahko oddate delodajalci s sedežem v Republiki Sloveniji. V javnem natečaju si oglejte merila, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za letno nagrado.

Javni natečaj

Predlog za podelitev letne nagrade mora vsebovati izpolnjen obrazec, skupaj z jasno in obširno utemeljitvijo predlagatelja v skladu s posameznimi točkami meril iz javnega natečaja.

Prijava na javni natečaj

Predloge za nagrado pošljete:

  • priporočeno pošiljko,
  • na naslov Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji – ZIZRS, Linhartova cesta 51, Ljubljana,
  • kot je določeno v javnem natečaju,
  • najkasneje do 3. 8. 2020 (priporočeno oddane prijave na zadnji dan roka se še štejejo za pravočasno prispele).

Obvestilo je objavljeno na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/javni-natecaj-za-dobro-prakso-na-podrocju-zaposlovanja-invalidov.

Kategorije: DialogPlus

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!