Javni natečaj za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za 2019

Še do 3. avgusta imate čas za oddajo prijave na javni natečaj, na podlagi katerega bodo delodajalcem podeljene nagrade in priznanja za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov v letu 2019.

Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat na leto kot posebna oblika družbenega priznanja delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov.

Nagrade v imenu Republike Slovenije podeli minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v okviru letnega strokovnega izobraževanja REHA dnevi 2020. Prejemniki nagrade z dodeljeno listino pridobite pravico do uporabe promocijskega logotipa Invalidom prijazno podjetje. 

Delodajalcem je podeljenih do 6 nagrad, in sicer po 1 nagrada v naslednjih skupinah organizacij oziroma gospodarskih družb:

  • organizacija, ki posluje kot zavod, ustanova ali društvo,
  • mikro- ali mala družba,
  • srednje velika družba,
  • velika družba,
  • invalidsko podjetje,
  • organizacija, ki posluje kot zaposlitveni center.

Predlog za prejemnika nagrade lahko oddate delodajalci s sedežem v Republiki Sloveniji. V javnem natečaju si oglejte merila, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za letno nagrado.

Javni natečaj

Predlog za podelitev letne nagrade mora vsebovati izpolnjen obrazec, skupaj z jasno in obširno utemeljitvijo predlagatelja v skladu s posameznimi točkami meril iz javnega natečaja.

Prijava na javni natečaj

Predloge za nagrado pošljete:

  • priporočeno pošiljko,
  • na naslov Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji – ZIZRS, Linhartova cesta 51, Ljubljana,
  • kot je določeno v javnem natečaju,
  • najkasneje do 3. 8. 2020 (priporočeno oddane prijave na zadnji dan roka se še štejejo za pravočasno prispele).

Obvestilo je objavljeno na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/javni-natecaj-za-dobro-prakso-na-podrocju-zaposlovanja-invalidov.

Kategorije: DialogPlus

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!