Spremembe dveh javnih povabil za praktično usposabljanje brezposelnih

Danes, v četrtek, 19. novembra, so na Zavodu za zaposlovanje objavili spremembe dveh javnih povabil: Delovni preizkus 2020 in Usposabljam.se 2020 za usposabljanje na delovnem mestu.

V programa Usposabljanje na delovnem mestu in Delovni preizkus 30 plus (ki se med ostalimi programi izvajata v okviru navedenih javnih povabil) se lahko vključijo tudi:

  • brezposelni, starejši od 30 let, ki so izgubili delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19 in so se v evidenco brezposelnih prijavili v času med 13. 3. 2020 in 28. 2. 2021.

Na javni povabili se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo, navedene v javnih povabilih. Ponudbe za delovni preizkus ali usposabljanje na delovnem mestu predložijo elektronsko na portalu za delodajalce.

Pri usposabljanju na delovnem mestu Usposabljam.se povrnejo delodajalcem standardni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca ali pa samo dejanski strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca. Standardni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca, na podlagi ocenjene vrednosti stroškov, znaša 732,00 EUR, če usposabljanje traja 3 mesece, ali 526,00 EUR, če usposabljanje traja 2 meseca. 

Pri delovnem preizkusu povrnejo delodajalcem standardni strošek izvedbe delovnega preizkusa za udeleženca, ki na podlagi ocenjene vrednosti stroškov znaša 278,00 EUR, ali pa samo dejansko nastali strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca.

Če se predvideno usposabljanje ali delovni preizkus nista mogla izvesti zaradi negativne ocene zdravniškega pregleda, ki ga je delodajalec plačal, ali ker se oseba kljub opravljenemu zdravniškemu pregledu v usposabljanje ali delovni preizkus ni vključila, je delodajalec upravičen do povrnitve dejanskega stroška predhodnega zdravniškega pregleda.

Delodajalcem iz posebej opredeljenih sektorjev SKIS v skladu z javnim povabilom kot upravičeni strošek povrnejo le dejanski strošek predhodnega zdravniškega pregleda udeleženca. Pod posebnimi pogoji je delodajalec iz navedenih sektorjev izjemoma upravičen do standardnega stroška izvedbe usposabljanja ali delovnega preizkusa.

Delovni preizkus in usposabljanje na delovnem mestu potekata brez delovnega razmerja. V tem času udeležence vodijo v evidenci ZRSZ udeležencev programov aktivne politike zaposlovanja. Za njihovo dejansko udeležbo v programu jim mesečno za pretekli mesec izplačajo dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz. 

Usposabljanje na delovnem mestu in delovni preizkus financirata Republika Slovenija (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 % celotne vrednosti).

Poglejte več o javnih povabilih:

Kategorije: DialogPlus

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!