Informacije ZZZS glede izvajanja interventne zakonodaje na področju obračuna nadomestil plač

Sporočamo nekaj pomembnih informacij ZZZS glede izvajanja interventne zakonodaje na področju obračuna nadomestil plač.

1. SOBIVANJE (po ZIUOPDVE)

V Uradnem listu RS št. 175/2020 je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki je začel veljati 28.11.2020. S tem zakonom so bile med drugim tudi začasno dopolnjene (z 98. členom) določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) glede pravice staršev do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob bolnem otroku in nadomestila za navedeni čas, in sicer za obdobje od vključno 28.11.2020 do vključno 31.12.2021 (če ukrep ne bo podaljšan).

Pravica se ne uveljavlja na podlagi eBOL osebnega zdravnika otroka, ampak na podlagi posebnega potrdila o sobivanju, ki ga izda bolnišnica. Potrdilo o sobivanju je, podobno kot potrdilo o darovanju krvi, obvezna priloga k zahtevku za refundacijo (za delavce) oziroma k zahtevku za direktno izplačilo (za samostojne zavezance).

Uvaja se nov razlog zadržanosti ”14-sobivanje”. Obračun nadomestila se izvede po enakih pravilih kot za razlog ”06-nega”, torej po 80% osnove iz ZZVZZ ter z upoštevanjem spodnjega in zgornjega limita iz ZZVZZ.

Več informacij o predvidenem načinu uveljavljanja te pravice najdete na portalu ZZZS za zavezance v povezavi: Pravica do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob hospitaliziranem otroku
Na tem spletnem naslovu je na koncu objavljen tudi vzorec potrdila o sobivanju, ki ga bodo izdajale bolnišnice. Dodana je tudi preglednica vrst možnih zadržanosti od dela zaradi otroka.

2. KRATKOTRAJNA ODSOTNOST ZARADI BOLEZNI (po ZZUUOP)

O pravici do koriščenja nadomestila po razlogu ”13-bolezen-3 dni” smo vas že obveščali. Vse informacije so objavljene tudi na portalu ZZZS za zavezance v povezavi: Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni

Ob tej priložnosti vas obveščamo, da je bil po prvotni objavi popravljen pripomoček za fiksni obračun. Na zahtevek se namreč  iz obračuna niso pravilno prenesle 4 decimalke urne osnove po ZDR-1.

Obenem vam sporočamo, da smo prejeli mnenje Ministrstva za zdravje glede izvajanja določbe 20. člena ZZUUOP o trajanju pravice ”tri zaporedne delovne dni v kosu”. Po tem mnenju nedelovni dnevi (praznik, vikend ali nedelovni prosti dan med tednom) predstavljajo prekinitev kratkotrajne bolniške odsotnosti in se morebitni neizkoriščeni dnevi ne morejo prenesti. Dejansko to pomeni, da si morajo ti (do) trije delovni dnevi koledarsko slediti. Za lažjo predstavo izvajanja določbe v praksi, vam v prilogi posredujemo nekaj konkretnih primerov.

Primeri kratkotrajne odsotnosti z delaPrimeri kratkotrajne odsotnosti z dela

Obenem vse vlagatelje zahtevkov za kratkotrajno odsotnost prosijo, da v primeru, da ne dobite nakazila v roku 60 dni od oddaje zahtevka preko posebnega portala, kontaktirate območno enoto ali izpostavo, na katero ste želeli posredovati zahtevek in preverite, ali je zahtevek na ZZZS ustrezno sprejet in evidentiran.

Vse novosti in ukrepe, ki vplivajo na poslovanje ZZZS v času epidemije, lahko spremljate v povezavi: https://www.zzzs.si/COVID-19

Kategorije: Brez kategorije

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!