Nujno sporočilo delodajalskih organizacij za javnost

Vlada je delodajalcem prisluhnila in delno sprostila delovanje gospodarstva. Zbornice vse delodajalce, zaposlene in prebivalce pozivajo k odgovornemu ravnanju in doslednemu upoštevanju ukrepov.

Vlada je po delovnem posvetu s predstavniki gospodarstva, ki je potekal v soboto na Brdu pri Kranju, prisluhnila argumentom, ki smo jih navajali predstavniki gospodarstva in sklenila, da se v torek, 15. decembra 2020, povsod po državi sprostijo določene gospodarske dejavnosti, med katerimi so finančne storitve, avtopralnice, čistilni servisi, cvetličarne ter storitve osebne nege. V statističnih regijah Osrednjeslovenska, Goriška, Obalno-kraška in Gorenjska, ki imajo relativno ugodno epidemiološko sliko, bo dovoljeno odpiranje prodajaln za prodajo oblačil in obutve, športno opremo in za motorna vozila. Ta sprostitev bo v veljavi do vključno 23. decembra 2020. Nahajamo se v izjemno občutljivem obdobju, saj je od striktnega upoštevanja vseh predpisanih ukrepov zdravstvene stroke in NIJZ odvisno, ali bomo uspeli premagati in ustaviti epidemijo COVID-19. Z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 zato Trgovinska zbornica Slovenije (TZS), Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) vse prebivalce Slovenije, kot tudi vodstva podjetij in zaposlene v podjetjih ter drugih institucijah poziva k strogemu in doslednemu spoštovanju priporočil za preprečevanje širjenja okužb s COVID-19. Le striktno izvajanje priporočil in ukrepov bo pripomoglo k stabilizaciji in obvladovanju trenutnih razmer ter dopuščalo vsaj delno izvajanje storitvenih dejavnosti v Sloveniji ter nadaljevanje sproščanja. Vodstva podjetij morajo še naprej zagotavljati varno delovno okolje, odgovornost zaposlenih pa je, da ukrepe in priporočila dosledno izvajajo. Prav tako pa pričakujemo tudi od prebivalcev, da se obnašajo odgovorno do sebe in do drugih ter tako pripomorejo k obvladovanju razmer in k nadaljnjemu sproščanju. V primeru poslabšanja epidemioloških razmer se namreč pričakuje popolno zaprtje vseh nenujnih dejavnosti, česar pa si ne želimo, saj bi to imelo še hujše posledice za naše že tako oslabljeno gospodarstvo, kot tudi za dobrobit posameznikov.

Vlada je odlok o sprostitvi ukrepov v omejenem obsegu objavila v nedeljo, 13.12.2020, omejena sprostitev ukrepov bo začela veljati v torek, 15. decembra, in bo veljala do srede, 23. decembra 2020. Sprostitev ukrepov bo veljala za finančne storitve, storitve higienske nege, avtopralnice, kemične čistilnice ter cvetličarne. V statističnih regijah Osrednjeslovenska, Goriška, Obalno-kraška in Gorenjska bodo izjeme od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom prav tako začele veljati v torek, 15. decembra, in bodo veljale do 23. decembra 2020, razen če se bo v tem času epidemiološka slika poslabšala. Sprostile se bodo omejitve za naslednje dejavnosti: prodajo oblačil in obutve v prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo oblačila in obutev (pri čemer pomerjanje oblačil in obutve ni dovoljeno), prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo športno opremo, in prodajo motornih vozil.

Z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 TZS, OZS, GZS, ZDS in ZDOPS pozivamo prebivalce Slovenije ter vodstva podjetij in zaposlene v podjetjih in drugih institucijah k spoštovanju priporočil za preprečevanje širjenja okužb s COVID-19. Kajti le striktno izvajanje priporočil in ukrepov bo pripomoglo k stabilizaciji in obvladovanju razmer ter dopuščalo vsaj delno izvajanje storitvenih dejavnosti v Sloveniji in nadaljnje sproščanje. Vodstva podjetij morajo še naprej zagotavljati dosledno izvajanje vseh ukrepov in priporočil preko internih nadzorov. Od prebivalcev v Republiki Sloveniji prav tako pričakujemo, da se obnašajo odgovorno do sebe in do drugih. Le s spoštovanjem ukrepov in odgovornim ravnanjem bomo dosegli odprtje dejavnosti in nadaljevanje sproščanja tudi v regijah, kjer trenutno epidemiološke razmere tega še ne dopuščajo. V primeru poslabšanja epidemioloških razmer pa se nasprotno lahko ponovno pričakuje popolno zaprtje vseh nenujnih dejavnosti.

Poziv delodajalcem: okrepite interni nadzor nad spoštovanjem ukrepov zdravstvene stroke in NIJZ.

TZS, OZS, GZS, ZDS in ZDOPS ob naštetem posebej pozivamo k doslednemu izvajanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 v podjetjih, med katerimi so redno čiščenje in razkuževanje rok, delovnih površin in delovne opreme, izogibanje druženja med odmori (malica, kajenje), ločevanje delovnega prostora, če je le mogoče, redno zračenje prostorov (vsaj 1x na uro po 5 minut) ali primerno ventilacijo v prostorih, ustrezna medsebojna varnostna razdalja, možnost podaljšanja obratovalnega časa prodajaln (na primer zjutraj), komuniciranje brez osebnih stikov s poslovnimi parterji in sodelavci (izvajanje sestankov preko aplikacij na daljavo, telefona, interneta), spodbujanju dela od doma, aktivnemu spodbujanju zaposlenih, da v primeru bolezni ostanejo doma in o tem obvestijo nadrejene. TZS, OZS, GZS, ZDS in ZDOPS priporočamo poostritev internega nadzora nad izvajanjem ukrepov v podjetjih in drugih institucijah ter obsežnejšo uporabo hitrih testov za zaposlene, upoštevajoč tudi predvidena sredstva države za njihovo sofinanciranje.

Poziv potrošnikom: spoštujte pravila in ukrepe zdravstvene stroke in NIJZ

TZS, OZS, GZS, ZDS in ZDOPS potrošnike in vse prebivalce Republike Slovenije pozivamo, naj spoštujejo predpisano varnostno razdaljo do drugih obiskovalcev/potrošnikov v prodajalnah, naj nosijo masko, obvezno razkužujejo roke tako ob vstopu kot izstopu iz prodajaln, naj spoštujejo ločene vhode in izhode, ki so označeni, prav tako naj spoštujejo varnostno razdaljo pred blagajnami in v čim večji meri uporabljajo brezgotovinsko plačevanje. TZS, OZS, GZS, ZDS in ZDOPS pozivamo tudi k strpnosti in odgovornosti do sebe in drugih. Potrošniki naj gredo v trgovino in po opravkih sami, če je to le mogoče; otroci naj ostanejo doma. Uporabljajo naj razkužene košare in vozičke. Spoštujejo naj ranljive skupine obiskovalcev in njihove omejitve. Spoštujejo naj navodila zaposlenih in varnostnega osebja, saj so namenjena zagotavljanju našega zdravja. V poslovnih prostorih naj se prebivalci/stranke ne zadržujejo dlje, kot je to potrebno. Odgovorno naj prebivalci ravnajo tudi doma: redno naj si umivajo ali razkužujejo roke, skrbijo naj za redno prezračevanje zaprtih prostorov. Spoštujejo naj prepoved druženja ter nosijo masko, kadarkoli zapustijo dom.

S skupnimi močmi lahko zajezimo širjenje epidemije, ohranimo zdravje in pospešimo odpiranje zaprtih storitvenih podjetij. Bolj dosledni bomo pri spoštovanju preventivnih ukrepov, prej bomo lahko obnovili življenje, ki ga pogrešamo.

TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOENIJE
ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE
ZDRUŽENJE DELODAJALCEV OBRTI IN PODJETNIKOV SLOVENIJE

Kategorije: Zakonodaja

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!