Podaljšani dve javni povabili za praktično usposabljanje brezposelnih

Z dnem, 16. decembra, je ZRSZ podaljšal dve javni povabili delodajalcem: Usposabljam.se in Delovni preizkus. Po novem lahko oddate ponudbo za usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu ali delovni preizkus do razdelitve sredstev, najdlje do 30. oktobra 2021.

► Ponudbo predložite elektronsko na portalu za delodajalce.

Koliko sredstev?

Z omenjeno spremembo javnih povabil se zvišujejo tudi razpoložljiva sredstva, ki so na voljo iz različnih virov financiranja.

Za Usposabljanje na delovnem mestu (UDM) je namenjenih okvirno 3,8 milijona EUR in za Usposabljanje na delovnem mestu – mladi (UDM mladi) okvirno 6,1 milijona EUR.

Navedena sredstva zagotavljata:

  • 80 % Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020),
  • 20 % Republika Slovenija (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) iz slovenskega proračuna.

Za program Usposabljamo lokalno je namenjenih okvirno 3,6 milijona EUR, ki jih zagotavlja Republika Slovenija iz integralnega proračuna (proračunska postavka 4282).

Za Delovni preizkus 30 plus (DP 30+) je namenjenih okvirno 0,9 milijona EUR in za Delovni preizkus za mlade (DP mladi) okvirno 2 milijona EUR.

Navedena sredstva zagotavljata:

  • 80 % Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020),
  • 20 % Republika Slovenija (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) iz slovenskega proračuna. 

Za Delovni preizkus je namenjenih okvirno 1,9 milijona EUR, ki jih zagotavlja Republika Slovenija iz integralnega proračuna (proračunske postavke 4282).

Trajanje programov

Zaradi podaljšanja javnih povabil se podaljšuje tudi obdobje izvajanja programov.

Delovni preizkusi se pri izbranih delodajalcih lahko izvajajo najdlje do 28. 2. 2022. 

Usposabljanja na delovnem mestu pri izbranih delodajalcih pa se lahko izvajajo najdlje do  30.4.2022.

Več informacij:

Kategorije: DialogPlus

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!