Podpisana Kolektivna pogodba dejavnosti za storitvene dejavnosti v kopenskem prometu

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu št. 200/2020 objavljena Kolektivna pogodba dejavnosti za storitvene dejavnosti v kopenskem prometu, ki velja za vse delodajalce, ki so člani podpisnic kolektivne pogodbe (GZS – Združenje za promet in ZDS – Sekcija za promet in zveze) in opravljajo dejavnost: 55.210 (Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu).

Kolektivna pogodba je sklenjena za nedoločen čas, uporablja pa se od 1.1.2021.

Besedilo kolektivne pogodbe je dostopno na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3644/kolektivna-pogodba-dejavnosti-za-storitvene-dejavnosti-v-kopenskem-prometu.

Kategorije: Zakonodaja

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!