Podpisana Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu št. 197/2020 objavljena Kolektivna pogodba za cestni potniški promet, ki velja za vse delodajalce, ki so člani podpisnic kolektivne pogodbe (GZS – Združenje za promet in ZDS – Sekcija za promet in zveze) in opravljajo dejavnost: 49.310 (Mestni in primestni kopenski potniški promet) in 49.931 (Medkrajevni in drug cestni potniški promet).

Kolektivna pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do 31.12.2021, uporablja pa se od 1.1.2021. Po prenehanju veljavnosti te kolektivne pogodbe se do sklenitve nove, vendar najdalj eno leto, še naprej uporabljajo določbe njenega normativnega dela.

Besedilo kolektivne pogodbe je dostopno na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3566/kolektivna-pogodba-za-cestni-potniski-promet-slovenije.

Kategorije: Zakonodaja

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!