Nepovratna sredstva za podjetja iz lesnopredelovalne panoge

Podjetja, ki razvijajo nove ali izboljšujejo izdelke na področju predelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 odstotkov) v lesnopredelovalni panogi lahko preko Slovenskega podjetniškega sklada prejmejo nepovratna sredstva v višini od 50.000 EUR do 500.000 EUR na podjetje.

V okviru javnega razpisa Spodbude za mala in srednja podjetja (MSP) za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0  P4L 2020 lahko na ta način sofinancirajo upravičene stroške povezane s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme do največ 45 odstotkov, kar bo omogočilo prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Rok za oddajo vlog je 15. februar 2021 do 14. ure. Prijavijo se lahko podjetja iz Vzhodne kot tudi iz Zahodne kohezijske regije.

Gre za produkt, katerega lahko koristijo podjetja v lesnopredelovalni panogi, vendar le tista, ki uvajajo nove ali izboljšane izdelke na področju rabe in obdelave lesa in lesnih tvoriv, ter imajo registrirano dejavnost znotraj oddelka C16 – obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali oddelka C31 – proizvodnja pohištva – razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic.

Skupaj je še vedno na voljo 3.091.668,97 mio EUR,  2.082.959,30 mio EUR za Vzhodno kohezijsko regijo in 1.008.709,67 mio EUR za Zahodno kohezijsko regijo.

Več pogojev o javnem razpisu najdete tukaj.

Oddaja vloge je enostavna in hitra in se odda elektronsko preko ePortala!

Z razpisom se želi tudi dolgoročno odpravljati posledice pandemije Covid-19 na podjetja v  lesnopredelovalni panogi, saj se z razpisom stremi k povečanju predelovalnih zmogljivosti v lesnopredelovalni verigi, s čimer bo omogočena večja samooskrba in manjša odvisnost od razmer na tujih trgih pri porabi doma posekanega lesa.

Kategorije: Drugo

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!