Spodbujanje zaposlovanja brezposelnih na zelenih delovnih mestih

ZRSZ je 20. januarja objavilo javno povabilo delodajalcem za spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2021. Na voljo je skupaj 1,5 milijona EUR, ki jih zagotavlja Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe. Predvidena je subvencionirana zaposlitev 190 brezposelnih iz vse Slovenije.

Delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila, za zaposlitev brezposelne osebe na zelenem delovnem mestu lahko prejemajo mesečno subvencijo 340 EUR. Izplačuje se lahko največ 24 mesecev. Delovno razmerje morajo skleniti za nedoločen čas. 

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Ponudbo za subvencionirano zaposlitev na zelenih delovnih mestih oddajo elektronsko na portalu za delodajalce.

Kandidirati ne morejo gospodarske družbe, ki so v 100-odstotni lasti Republike Slovenije, delodajalci, ki poslujejo v sektorju S.13 – Država, in delodajalci, ki poslujejo v sektorju S.15 – Nepridobitne institucionalne storitve gospodinjstvom, razen, če poslujejo kot društvo, združenje, ustanova, zavod ali mladinski svet.

Pogoji za kandidiranje in merila o tem, kaj sodi k zelenim delovnim mestom, so podrobneje opredeljeni v javnem povabilu. ZRSZ ga je pripravil v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zelena delovna mesta so pomemben vidik trajnostnega razvoja, saj lahko prispevajo k ciljem na področju podnebnih sprememb, ohranjanja narave in okolja ter posredno k aktivaciji brezposelnih. S spodbudami za zaposlitev na takšnih delovnih mestih želimo prispevati k ozelenitvi gospodarstva, okrepitvi prizadevanja za učinkovitejšo rabo energije in virov ter k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

Merila v javnem povabilu upoštevajo več različnih področij, ki oblikujejo široko opredelitev zelenega delovnega mesta. Upoštevani so poklici in dejavnost delodajalca, ki so kategorizirani glede na prispevek k trajnostnim praksam oziroma so opredeljeni glede na ‘odtenek zelenosti’. Dodaten prispevek lahko delodajalec izkaže s pridobljenimi standardi in certifikati (npr. ISO 14 001, EMAS), med merili pa se presojajo tudi proizvodi in storitve delodajalca ter aktivnosti, ki so v skladu s podnebnimi in okoljskimi cilji.

Predhodna objava prostega delovnega mesta pri ZRSZ ni več potrebna, saj delodajalci opišejo delovno mesto v oddani ponudbi. Na podlagi tega jim ZRSZ napoti brezposelne iz ciljne skupine povabila glede na zahteve delovnega mesta. Izmed napotenih brezposelnih izberejo ustreznega kandidata.

Nato z ZRSZ sklenejo pogodbo o subvencioniranju zaposlitve. Tudi izbrani kandidati (brezposelni) z ZRSZ podpišejo pogodbo o vključitvi v program (subvencionirano zaposlitev). Šele potem delodajalci z izbranim kandidatom podpišejo pogodbo o zaposlitvi in ga prijavijo v obvezna socialna zavarovanja.

► Preberite več o javnem povabilu.

► Poglejte celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).

Kategorije: DialogPlus

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!