Sprememba javnega povabila Trajno zaposlovanje mladih

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) bo predvidoma danes 19. 2. 2021 na svoji spletni strani objavil spremembo javnega povabila Trajno zaposlovanje mladih, ki se nanaša na dodatna sredstva proračuna RS v višini 2,1 milijona evrov za trajno zaposlovanje mladih, starih do vključno 29 let s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji. Predvideno je subvencionirana zaposlitev za nedoločen čas 420 mladih brezposelnih oseb.

S pomočjo programa Trajno zaposlovanje mladih se lahko za nedoločen čas zaposlijo tudi mladi, stari do vključno 29 let, ki imajo stalno prebivališče v vzhodni Sloveniji in so prijavljeni med brezposelnimi. Delodajalci, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega povabila, bodo za zaposlitev mlade brezposelne osebe prejemali mesečno subvencijo v višini 208,00 evrov, ki jo bo ZRSZ izplačevala največ 24 mesecev, skupaj največ 4.992 evrov na osebo. Kot določajo pogoji, bo moralo biti delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas in s polnim delovnim časom 40 ur na teden. Pogoji za delodajalce bodo opredeljeni v javnem povabilu.

Povabilo bo odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2021.

Več na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje

Od leta 2017 je bilo v program Trajno zaposlovanje mladih vključenih 6.500 mladih, letos je cilj vključiti 850 mladih.

Kategorije: Drugo

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!