Kolektivna pogodba za storitvene dejavnosti v kopenskem prometu ima razširjeno veljavnost

V Uradnem listu št. 33/2021 z dne 10.3.2021 je objavljena razširjena veljavnost Kolektivne pogodbe za storitvene dejavnosti v kopenskem prometu na vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo dejavnost 52.210 – Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu.

Povezava na vsebino sklepa https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0698/sklep-o-razsirjeni-veljavnosti-kolektivne-pogodbe-za-storitvene-dejavnosti-v-kopenskem-prometu.

Razširjena veljavnost kolektivne pogodbe pomeni, da delodajalca, ki kot glavno dejavnost opravlja dejavnost, navedeno v sklepu, zavezuje vsebina kolektivne pogodbe, tudi če ni član delodajalskih organizacij, ki so podpisnice kolektivne pogodbe.

Kategorije: Brez kategorije

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!