OZS pristopila h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenija

V Uradnem list RS št. 40/2021 je objavljen pristop Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenija. Besedilo je dostopno na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0830/pristop-h-kolektivni-pogodbi-dejavnosti-trgovine-slovenija.

Kategorije: Brez kategorije

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!