Podaljšanje javnega povabila Zaposli.me in druge možnosti za subvencionirano zaposlitev

Z današnjim dnem, 26. marca, ZRSZ podaljšuje javno povabilo Zaposli.me do konca maja 2022, s katerim bodo še naprej spodbujali vključitve brezposelnih v subvencionirano zaposlitev.

Subvencije za zaposlitev različnih skupin brezposelnih lahko delodajalci pridobite tudi na javnih povabilih: Trajno zaposlovanje mladih, Zelena delovna mesta in Spodbude za zaposlovanje v učnih delavnicah.

V letu 2021 načrtujejo subvencionirano zaposlitev več kot 5.800 brezposelnih, predvsem s sredstvi Evropskega socialnega sklada.

V obdobju 2017–2020 so omogočili 21.604 zaposlitev s pomočjo subvencije, med njimi:

 • 13.613 v programu Zaposli.me,
 • 7.443 za nedoločen čas,
 • 10.550 dolgotrajno brezposelnih (vsaj 12 mesecev),
 • 8.913 starejših od 50 let,
 • 6.745 mladih,
 • 1.744 invalidov.

Po izteku obdobja subvencije je zaposlitev ohranilo 68,7 % vseh vključenih. Posebej izstopajo mladi, saj jih je ostalo zaposlenih kar 88,5 %. V programu Zaposli.me pa je zaposlitev ohranilo 61,6 % vključenih.

Preverite aktualna javna povabila za pridobitev subvencije!

Zaposli.me 2020

Namen javnega povabila je spodbuditi zaposlovanje brezposelnih, ki so:

 • starejši od 50 let,
 • stari 30 let ali več, pri tem pa so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2), bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela, so prejemniki denarne socialne pomoči, so postali brezposelni zaradi posledic epidemije ali pa od zaključka njihove zaposlitve v programu javnih del še ni minilo 12 mesecev.

Višina mesečne subvencije za zaposlitev je odvisna od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev:

 • 416 EUR, če ustreza 1 kriteriju iz ciljne skupine,
 • 500 EUR, če ustreza 2 kriterijema,
 • 583 EUR, če ustreza 3 kriterijem,
 • 666 EUR, če ustreza 4 ali več kriterijem.

Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden) za najmanj 12 mesecev.

Sorazmerno nižja mesečna subvencija se izplača za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden) – velja zgolj za zaposlitev invalidov, ki lahko opravljajo delo le krajši delovni čas, in dolgotrajno brezposelnih, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih in se zaposlijo za krajši tedenski delovni čas od polnega.

 Ponudbo za subvencionirano zaposlitev oddate elektronsko na Portalu za delodajalce, do porabe sredstev, najkasneje do 31. 5. 2022.

 Preberite več: javno povabilo za delodajalce, za mobilne uporabnike.

Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 2020

Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih. Vključujejo tudi mlade s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Mesečna subvencija znaša 208 EUR in se lahko izplačuje največ 24 mesecev.  Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

krajšim tedenskim delovnim časom, vendar ne krajšim od 20 ur, lahko zaposlite invalide, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši delovni čas.

 Ponudbo za subvencionirano zaposlitev oddate elektronsko na Portalu za delodajalce, najdlje do 30. 6. 2021.

 Preberite več: javno povabilo za delodajalce, za mobilne uporabnike.

Zelena delovna mesta 2021

S tem javnim povabilom spodbujajo zaposlovanje na zelenih delovnih mestih. Kot področja z največjim potencialom za takšno zaposlovanje ocenjujejo gozdno-lesno verigo, učinkovito rabo naravnih virov, proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, povečanje energetske učinkovitosti, trajnostni turizem in podobno.

Za zaposlitev prijavljenih brezposelnih na zelenem delovnem mestu prejmete mesečno subvencijo 340 EUR. Izplačuje se lahko največ 24 mesecev.

Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

krajšim tedenskim delovnim časom, vendar ne krajšim od 20 ur, lahko zaposlite invalide, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši delovni čas.

 Ponudbo za subvencionirano zaposlitev oddate elektronsko na Portalu za delodajalce, najdlje do 30. 6. 2021.

 Preberite več: javno povabilo za delodajalce, za mobilne uporabnike.

Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020

Za spodbude za zaposlitev lahko kandidirate tudi za udeležence praktičnega usposabljanja iz programa Učne delavnice.

Mesečna subvencija znaša 740 EUR in se izplača 6-krat za najmanj 6-mesečno zaposlitev osebe za polni delovni čas.

Kadar ohranite ali podaljšate delovno razmerje neprekinjeno še za nadaljnjih 6 mesecev, prejmete dodatnih 6 mesečnih subvencij v enakem znesku, skupaj torej 12 mesečnih subvencij po 740 EUR.

 Ponudbo za subvencionirano zaposlitev oddate elektronsko na Portalu za delodajalce, najdlje do 31. 3. 2022.

 Preberite več: javno povabilo za delodajalce, za mobilne uporabnike.

Postopek pridobitve subvencije

Na javnem povabilu lahko kandidirate delodajalci, ki izpolnjujete vse pogoje za prijavo.

► Ponudbo za subvencionirano zaposlitev oddate elektronsko na Portalu za delodajalce.

Objava prostega delovnega mesta pri ZRSZ ni več potrebna, saj delovno mesto opišete v ponudbi. Na podlagi tega vam napotijo brezposelne iz ciljne skupine povabila glede na zahteve vašega delovnega mesta. Izmed napotenih brezposelnih izberete ustreznega kandidata.

Nato z ZRSZ sklenete pogodbo o subvencioniranju zaposlitve. Tudi izbrani kandidati (brezposelni) z ZRSZ podpišejo pogodbo o vključitvi v program (subvencionirano zaposlitev). Šele nato z izbranim kandidatom podpišete pogodbo o zaposlitvi in ga prijavite v obvezna socialna zavarovanja.

Izplačevanje subvencij poteka mesečno, za vsak polni koledarski mesec zaposlitve (po izplačani plači za ta mesec oziroma po oddanem obrazcu REK-1). Ni vam treba več predložiti zahtevkov za izplačilo subvencije v obliki eRačunov.

► Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).

 Brezposelni se glede možnosti vključitve v program obrnejo na osebnega svetovalca pri uradu za delo, kjer so prijavljeni.

Kategorije: Brez kategorije

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!