Podpisana Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu št. 40/2021 objavljena Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, ki je sklenjena za določen čas do 1. 5. 2021, uporablja pa se od 19.3.2021.

Besedilo kolektivne pogodbe je dostopno na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0829/kolektivna-pogodba-za-kmetijstvo-in-zivilsko-industrijo-slovenije.

Kategorije: Brez kategorije

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!