Promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, dovoljen tudi ob nedeljah in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure

MZI obvešča, da je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ki je začel veljati 18. marca 2021, s katerim do vključno 16. aprila 2021 podaljšuje razglašeno epidemijo COVID-19.

Skladno z navedenim odlokom in določbo 6. člena Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji bo na cestah v Republiki Sloveniji od 18. marca 2021 do vključno 16. aprila 2021 dovoljen promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, tudi ob nedeljah in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure.

Ne glede na dovoljen promet tovornih vozil v obdobju od 18. marca 2021 do vključno 16. aprila 2021, pa sprostitev NE velja v času velikonočnih praznikov, in sicer v obdobju od  3. aprila 2021 do vključno 5. aprila 2021.

Poudarjamo, da velja sprostitev prometa tovornih vozi in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, v obdobju od 18. marca 2021 do 16. aprila 2021, z izjemo obdobja velikonočnih praznikov, izključno za tista tovorna vozila, ki opravljajo prevoze na območju Republike Slovenije, kar zajema:

  • tovorna vozila, ki so v Republiki Sloveniji in bodo prevoze opravljala na območju Republike Slovenije,
  • tovorna vozila, ki vstopajo v Republiko Slovenijo in bodo prevoze opravljala na območju Republike Slovenije in
  • tovorna vozila, ki izstopajo iz Republike Slovenije in bodo prevoze opravljala v sosednjih državah, v katerih velja sprostitev prometa tovornih vozi in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg.  

Sprostitev torej ne velja za tovorna vozila, ki so namenjena v sosednje države, v katerih sprostitev prometa v tem obdobju ne velja.

Prevozi tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, se v času od uveljavitve Odloka o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije do vključno 16. aprila 2021, opravljajo zaradi reševanja človeških življenj in preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za ljudi in premoženje.

Kategorije: Brez kategorije

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!