Nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022«

Vse organizacije, ki so uvedle inovativne in učinkovite ukrepe za preprečevanje in obvladovanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, MDDSZ vabi k prijavi na tekmovanje iz primerov dobrih praks pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.

Priznanja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022« bodo podeljena organizacijam za celovit pristop k upravljanju varnosti in zdravja pri delu ter resnične izboljšave na področju preprečevanja in obvladovanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, za kar obstajajo dokazi tudi v Izjavi o varnosti z oceno tveganja.

Tripartitna Komisija za ocenjevanje kandidatov za priznanje je določila postopek, po katerem bo tekmovanje potekalo, kriterije za ocenjevanje ter prijavnico.

Izpolnjeno prijavnico je treba poslati po e-pošti na naslov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti najkasneje do srede, 15. septembra 2021.

Komisija bo kandidate za priznanje ocenila na podlagi prejetih prijavnic in ogledov primerov dobre prakse, na podlagi česar bo izbrala:

(1)    tri najboljše primere dobre prakse v kategoriji organizacij, ki imajo manj kot 100 zaposlenih, in

(2)    tri najboljše primere dobre prakse v kategoriji organizacij, ki imajo 100 ali več zaposlenih.

Prejemniki priznanj bodo razglašeni na slavnostni podelitvi priznanj, ki jo bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organiziralo spomladi 2022. Najboljši trije primeri dobre prakse v posamezni kategoriji bodo prejeli plakete.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo zmagovalcema nacionalnega tekmovanja za priznanje v posamezni kategoriji zagotovilo brezplačno tehnično podporo pri snemanju video predstavitve primera dobre prakse, ki bo namenjen njuni nadaljnji promociji v Sloveniji in EU. Video posnetek bodo predstavniki obeh organizacij in ministrstva predstavili na tiskovni konferenci.

Dodatna vprašanja o tekmovanju lahko posredujete na elektronski naslov ministrstva gp.mddsz@gov.si.

Poleg tega bo ministrstvo nacionalna zmagovalca v posamezni kategoriji prijavilo na natečaj za evropske nagrade in pohvale, ki ga razpisuje Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). Prejemnike nagrad in pohval bo agencija promovirala širom Evrope, poleg tega bodo prejemniki nagrad vabljeni na zaključno prireditev kampanje Zdravo delovno okolje 2020-2022, ki bo potekala novembra 2022 v Bilbau (Španija).

Kategorije: Brez kategorije

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!