Sobivanje je postalo pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja – uvedba novega razloga 16 za zadržanosti od vključno 17.4.2021 dalje

Obveščamo vas, da je ZZZS objavilo navodilo za sobivanje po uveljavitvi novele ZZVZZ-O (17.4.2021) in vzorec novega Potrdila o sobivanju z izjavo.

Navodilo za sobivanje

Potrdilo o sobivanju z izjavo

Posebej ZZZS opozarja na naslednje:

  • dosedanji interventni predpisi glede sobivanja z otrokom v bolnišnici (ZIUPOPDVE in ZDUOP) se uporabljajo le še za sobivanja do vključno 16.4.2021 in le do tega dne stroške za nadomestila pokriva proračun RS,
  • od vključno 17.4.2021 je sobivanje z otrokom trajna pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, tako za sobivanje v bolnišnici kot v zdravilišču, razširjen pa je tudi krog oseb, ki imajo to pravico,
  • še vedno se za sobivanje ne izda eBOL, ampak je obvezna priloga k zahtevku za refundacijo oz. k vlogi za direktno izplačilo pripeto Potrdilo o sobivanju z izjavo,
  • za sobivanje v bolnišnici do vključno 16.4.2021 se uporablja pri obračunu nadomestila razlog zadržanosti ”14-sobivanje”, za sobivanje v bolnišnici ali zdravilišču od vključno 17.4.2021 dalje pa razlog ”16-sobivanje z otrokom”,
  • tudi za razlog 16 nadomestilo plače znaša 80% osnove po ZZVZZ,
  • od vključno 17.4.2021 se več ne izdaja eBOL in obračunava nadomestilo za razlog ”10-usposabljanje za rehabilitacijo otroka”.

Kategorije: Brez kategorije

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!