V primeru organiziranja dela na domu morate delodajalci preko portala SPOT oddati vlogo na Inšpektorat za delo

Ključne informacije o organiziranju dela na domu ter o elektronski oddaji obvestil preko portala SPOT

Ker se je delo na domu izkazalo kot zelo učinkovit ukrep z vidika zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu delavcev in za preprečevanje širjenj okužb, AJPES ponovno objavlja ključne informacije in usmeritve glede organiziranja dela na domu: 

1. Elektronsko pošiljanje obvestil o delu na domu – storitev na portalu SPOT

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 (ZIUOPDVE) je med drugim določil tudi, da je za delodajalce, ki so vpisani v Poslovni register Slovenijeobvezno pošiljanje obvestila o organiziranju dela na domu prek portala SPOT

V obvestilu delodajalec navede:

  • podatke o delodajalcu (naziv, naslov, matično številko in dejavnost, ki jo opravlja),
  • podatke o delavcih, ki bodo opravljali delo na domu (osebno ime, naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo opravljal delavec, delovna sredstva in delovna oprema, ki jo bo delavec uporabljal, predvideno obdobje trajanja in predvideni delež delovnega časa opravljanja dela na domu),
  • opredeli morebitna tveganja za varnost in zdravje delavca pri opravljanju dela na domu.

Po oddaji vloge preko portala SPOT se podatki o oddani vlogi zapišejo v evidenco, ki jo vodi IRSD. 

Obrazec na portalu izpolnjevalca vodi po korakih izpolnjevanja obvestila. Če želi delodajalec hkrati prijaviti obsežnejši seznam delavcev, je na portalu SPOT ob vlogi na voljo excelova predloga, ki jo izpolni in ob oddaji pripne k vlogi. 

Podrobnejše informacije o postopku – tudi glede pridobivanja pooblastila za oddajo vloge in glede registracije SIPASS računa – so na voljo na portalu SPOT na strani Napotitev delavca na delo na domu.

2. Že poslana obvestila za leto 2021 in preklic dela na domu 

Delodajalcem, ki so letos (2021) že obvestili Inšpektorat za delo o organiziranju dela na domu, in se obdobje, na katero se je nanašalo obvestilo, še ni izteklo, prav tako se ni spremenil seznam delavcev, ki bodo opravljali delo na domu, ni treba ponovno poslati obvestila o delu na domu. Novo obvestilo o nameravanem organiziranju dela na domu je treba poslati za nove delavce, ki bodo opravljali delo na domu, ali če je poteklo obdobje, za katero je delodajalec napovedal delo na domu. 

Delodajalcem svetujemo, da v obvestilo vnesejo podatke za daljše časovno obdobje, tako da jim ne bo treba obrazca izpolnjevati vsak teden.  

Delodajalcem prav tako ni treba pošiljati obvestil o preklicih dela na domu.

 3. Obvestilo o nameravanem organiziranju dela na domu pred začetkom dela 

Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu obvestiti Inšpektorat za delo preden delavec začne z delom na domu

Kot delo na domu šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so zunaj delovnih prostorov delodajalca. Za delo na domu šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije. 

S pogodbo o zaposlitvi se delodajalec in delavec lahko dogovorita, da bo delavec na domu opravljal delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca za celotno trajanje ali le del delovnega časa delavca. 

Če delodajalec ne obvesti inšpektorata za delo o nameravanem organiziranju dela na domu, je za to predpisana globa, prav tako je z vidika opravljanja dela na domu predvidena sankcija v primerih kršitev zagotavljanja varnih delovnih pogojev. Če je delo na domu škodljivo ali obstaja nevarnost, da postane škodljivo za delavce ali za življenjsko in delovno okolje, lahko inšpektor za delo prepove delo na domu.

Kategorije: Brez kategorije

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!