Na voljo je novih 24 milijonov evrov posojil SID banke

MGRT obvešča, da so na voljo sveža povratna sredstva, in sicer 1,9 milijona evrov za posojila za raziskave, razvoj in inovacije ter 22,5 milijonov evrov za mikrokredite za mala in srednje velika podjetja.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je septembra 2020 s SID banko podpisalo sporazum o financiranju operacije FI covid-19, s katerim so slovenskemu gospodarstvu v obdobju 2020-2023 na voljo finančni instrumenti za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije covid-19, in sicer v višini 65 milijonov evrov evropskih sredstev, ki skupaj s slovensko udeležbo obsegajo kar 97,5 milijonov evrov sredstev. Ta so namenjena za posojila za raziskave, razvoj in inovacije (RRI) v višini 7,5 milijonov evrov ter za mikrokrediti za mala in srednje velika podjetja (MSP) v višini 90 milijonov evrov.

Evropska sredstva se SID banki izplačajo v štirih enakih tranšah, finančni instrumenti pa so na voljo do porabe sredstev.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je tako 5. maja 2021 izplačalo 3. tranšo evropskih sredstev skladu skladov SID banki za izvajanje finančnih instrumentov FI covid-19 v višini 16,3 milijonov evrov, od tega za posojila za RRI 1,3 milijonov evrov in za mikrokredite za MSP 15 milijonov evrov.

Z izplačilom tretje tranše je podjetjem, samostojnim podjetnikom, socialnim podjetjem in zadrugam skupaj s slovensko udeležbo znova na voljo 1,9 milijona evrov za posojila za RRI ter 22,5 milijonov evrov za mikrokredite za MSP – tako za investicije kot za financiranje obratnih sredstev.

Več informacij, pogoje pridobitve in vso dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na spletni strani SID banke.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!