Zakonodajne novosti na področju zaposlovanja tujcev v Sloveniji

ZRSZ obvešča, da se v sredo, 26. maja, začnejo uporabljati novosti, ki jih prinašata dopolnjena in spremenjena Zakon o tujcih ter Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.

Novela Zakona o tujcih

Glavne rešitve v spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2F) se med drugim nanašajo na kompleksno krizo na področju migracij, znanje slovenščine, združitev družine, zadostna sredstva za preživljanje in Brexit.

► Oglejte si poglavitne rešitve novele Zakona o tujcih (spletna stran MNZ).

Novela Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Poglavitne rešitve v spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-C) med drugim določajo pogoje za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair.

Na podlagi zavez iz Direktive (EU) 2016/801 se v povezavi z ZTuj-2F v noveli urejajo tudi nove vrste enotnih dovoljenj za prebivanje in delo ter dovoljenj za začasno prebivanje, in sicer se na novo določa:

  • izdaja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi iskanja zaposlitve in samozaposlitve za raziskovalca, ki je v Sloveniji zaključil raziskovalno delo, in študenta, ki je v Sloveniji zaključil študij na visokošolskem zavodu, ter
  • izdaja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja prostovoljskega dela.

V nacionalni pravni red se uvajata tudi nova vrsta enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, in sicer izdaja enotnega dovoljenja zaradi opravljanja pripravništva.

Ostale ključne novosti so:

  • dodatni pogoj za zaposlitev brezposelnega tujca,
  • soglasje za usposabljanje ali izpopolnjevanje ali
  • soglasje za opravljanje pripravništva,
  • olajšanje podaljšanja zaposlitve tujca pri istem delodajalcu,
  • nov razlog za umik soglasja ter
  • novi razlogi za izrek prepovedi zaposlovanja tujcev.
Začetek uporabe novosti

Državni zbor je 30. 3. 2021 sprejel:

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2F) ter
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-C)

Obe noveli sta bili 12. 4. 2021 objavljeni v Uradnem listu RS (57/21), veljati sta začeli 15. dan po objavi  (27. 4. 2021), uporabljati pa se začneta 30. dan po uveljavitvi, to je 26. 5. 2021.

Spremembe 5. odstavka 17. člena ZZSDT-C in novega 3. odstavka 38. člena omenjene novele se začnejo uporabljati eno leto po uveljavitvi.

Do začetka uporabe ZZSDT-C se uporabljajo določbe Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 31/18).

Zakon v prehodnih in končnih določbah opredeljuje, da se postopki, ki so se začeli pred začetkom uporabe novele in v katerih še ni bilo pravnomočno odločeno, nadaljujejo in končajo po določbah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, razen če so določbe novele za stranko ugodnejše.

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!