Spletna delavnica za delodajalce, 25. 5. 2021 ob 10:00

V torek25. 05. 2021 bo od 10:00 do 12:30 ure potekala spletna delavnica za podjetja in potencialne podjetnike v organizaciji Slovenske poslovne točke SPOT Svetovanje Koroška, na kateri bodo predavali tudi svetovalci Zavoda RS za zaposlovanje in mreže EURES.

Na dvoinpolurnem spletnem dogodku boste lahko prisluhnili sledečim predavanjem:

  • Kratka predstavitev trga dela (Jasmina Uršič, ZRSZ – Vodja koroških uradov)
  • Aktualna javna povabila aktivne politike zaposlovanja (Darinka Sovič Pečnik, ZRSZ – Vodja APZ)
  • Sodelovanje z delodajalci (Nataša Detečnik, ZRSZ – Svetovalka področja – pisarna za delodajalce)
  • Podpora in vloga Zavoda RS za zaposlovanje slovenskim delodajalcem pri pridobivanju in zaposlovanju kadra iz drugih držav članic EU/EGP in Švice (Blaž Finžgar, ZRSZ – Svetovalec EURES)
  • Predstavitev spletnih zaposlitvenih sejmov European (Online) Job Days (Nastja Raj, ZRSZ – Svetovalka EURES)
  • Postopki izdaje delovnih dovoljenj za državljane BIH in Srbije v skladu s Sporazumom in postopki izdaje soglasij za ostale državljane tretjih držav (Anka Rode, ZRSZ – Služba za pravne zadeve – zaposlovanje tujcev)
  • Postopki izdaje enotnih dovoljenj za tujce (Matej Blažun in Marta Markuš, UE Slovenj Gradec)

► Za udeležbo na delavnici se prijavite do ponedeljka, 24. 05. 2021:

► Delavnica je za udeležence brezplačna. Za več informacij obiščite spletno stran organizatorja.

Kategorije: Aktualno DialogPlus

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!