Sprememba veljavnosti stališča glede davčne obravnave oprostitev prispevkov za socialno varnost pri normirancih

Finančna uprava RS je aprila 2020 na svojih spletnih straneh objavila od tedanje prakse drugačno stališče glede davčne obravnave oprostitev prispevkov za socialno varnost pri normirancih. Zadeva se nanaša na fizične osebe z dejavnostjo-normirance, ki jim prispevke plačuje država (npr. samozaposleni v kulturi) ali na ostale podjetnike normirance, ki so jim bili na podlagi protikorona ukrepov za obdobje marec-maj 2020 oproščeni prispevki za socialno varnost. Gre za stališče, po katerem se prispevki, plačani s strani države, pri normirancih ne izvzemajo iz davčnega obračuna. Za zavezance, ki so zavarovani kot samozaposlene osebe, se namreč oprostitev prispevkov realizira preko določitve davčne osnove, ki je dobiček, ki se ugotovi kot razlika med dejanskimi prihodki in dejanskimi ali normiranimi odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Na podlagi računovodske operacije priznavanja odhodkov iz naslova plačanih prispevkov, ki jih dejansko plača država, dobiček iz naslova pripoznanih prihodkov ne nastane, s tem pa je realizirana oprostitev iz 9. točke 20. člena ZDoh-2. Glede odhodkov se pri zavezancu, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, šteje, da se je zavezanec odločil za pavšalno določanje oziroma pripoznavanje vseh odhodkov, ne glede na dejansko vrsto in višino obračunanih odhodkov, vključno z obračunanimi prispevki za socialno varnost. Prispevki se torej ne izvzemajo iz davčnega obračuna, ampak se oprostitev realizira preko pripoznave prihodkov in odhodkov v poslovnih knjigah.

Omenjeno stališče po novem NE VELJA za odmerno leto 2020:
Stališče FURS sicer ostaja enako, ker pa je bilo oblikovano in javno objavljeno tekom leta 2020, bo za odmerno leto 2020 veljalo še staro stališče, ki je za zavezance ugodnejše. Zgoraj obrazloženo stališče je torej potrebno upoštevati pri oddaji davčnih obračunov za leto 2021, kar pomeni, da se v davčnih obračunih, oddanih za leto 2020, oproščeni prispevki lahko izvzemajo iz davčnega obračuna.

Kaj to pomeni za zavezance, ki so že oddali letne davčne obračune za leto 2020?
Zavezanci, ki so že oddali letne davčne obračune za leto 2020 (rok je bil 30.4.2021) bodo lahko prek sistema eDavki ponovno oddali obračun kot popravek. V tem popravku bodo morali oproščene prispevke izvzeti iz prihodkov v točki 2.6 obračuna DDD-DDD.

Ali MORAM oddati popravek obračuna?
Ne. V tem primeru oddaja popravka obračuna ni obvezna (je prostovoljna), vsekakor pa prinaša ugodnejšo davčno obravnavo.

Kako lahko oddam popravek obračuna?
Če želite oddati popravek obračuna, morate v eDavkih odpreti že oddan obrazec obračuna DDD-DDD. Na vrhu obrazca kliknite na gumb »Popravek« in izberete vrsto dokumenta, ki da oddajate (predlagamo vložitev dokumenta »P« oziroma »Z«).

V obrazcu nato poiščite točko 2.6. in v polje vnesite znesek oproščenih prispevkov za socialno varnost (znesek oproščenih prispevkov ste že prej morali vključiti v prihodke – pod zaporedno št. 1). Na ta način boste oproščene prispevke izvzeli iz prihodkov. Na koncu ne pozabite oddati dokumenta.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!