Vlada sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost

Vlada je sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost, ki bo podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost (RRF) ter pooblastila Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da dokument do 30. aprila 2021 posreduje Evropski komisiji. Gre za finančno najobsežnejši mehanizem iz naslova evropskega svežnja za okrevanje in odpornost »Next Generation EU«, v okviru katerega bodo Sloveniji na voljo tudi sredstva pobude React-EU, Sklada za pravični prehod in Razvoj podeželja.

Načrt obeta 2,5 milijarde evrov  (1,8 nepovratnih in 0,66 milijard posojil) za blaženje negativnih gospodarskih in socialnih učinkov epidemije. V načrtu so predvidene reforme in investicije izvedljive do konca leta 2026.

Načrt vsebuje 4 razvojna področja:

  • zeleni prehod: obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu, trajnostna prenova stavb, čisto in varno okolje, trajnostna mobilnost in krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov;
  • digitalna preobrazba gospodarstva in javnega sektorja ter javne uprave;
  • pametna, trajnostna in vključujoča rast: raziskave, razvoj in inovacije, dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje, trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov, preoblikovanje slovenskega turizma ter naložbe v infrastrukturo na področju turizma in kulturne dediščine, krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici, ter učinkovite javne institucije;
  • zdravstvo in socialna varnost: zdravstvo, socialna varnost in dolgotrajna oskrba ter stanovanjska politika.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!