Vlada sprejela Program stabilnosti 2021

Vlada je 28.4.2021 sprejela Program stabilnosti 2021. Posledice epidemije covid-19 in spodbujanje okrevanja bodo tudi v prihodnjih letih vplivali na fiskalno politiko. Glede na izjemne okoliščine, ki jih bo glede na trenutne podatke mogoče uveljaviti tudi v letu 2022, v prihodnjih treh letih načrtujejo primanjkljaj sektorja država, ki se bo po ocenah po letu 2021 postopno zniževal in leta 2024 padel pod mejo 3 odstotke  bruto domačega proizvoda (BDP).

Država v programu stabilnosti skladno z zahtevami Pakta za stabilnost in rast vsako leto opredeli večletni makroekonomski in fiskalni okvir. Program stabilnosti 2021 je prilagojen potrebam, ki izhajajo predvsem iz epidemije covid-19 in okrevanja, pripravljen pa je na podlagi Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024.

Paketi ukrepov za blažitev posledic epidemije covid-19 so pomembno prispevali k temu, da padec gospodarske rasti v letu 2020 ni bil večji. Leta 2020 smo za blažitev posledic epidemije s spodbudami in ukrepi namenili okoli 3 milijarde evrov (6,5 odstotka BDP), v letu 2021 pa bodo ti izdatki po ocenah dosegli 1,5 milijarde evrov (3 odstotke BDP).

Razmere namreč še vedno zahtevajo odločno ukrepanje in učinkovito prilagajanje ukrepov za spopadanje s posledicami epidemije ter fiskalne spodbude za okrevanje in odpornost v naslednjih letih. Izjemne okoliščine iz Zakona o fiskalnem pravilu in splošna odstopna klavzula v okviru Pakta za stabilnost in rast veljajo tudi letos, trenutno znani podatki pa nakazujejo, kot ocenjuje Fiskalni svet, da bo mogoče izjemne okoliščine uveljaviti tudi leta 2022. Na evropski ravni se bo o veljavnosti splošne odstopne klavzule odločalo naslednji mesec, ko bo znana nova pomladanska makroekonomska napoved Evropske komisije. Po trenutnih izračunih se nakazuje, da bo odstopna klavzula uveljavljena tudi leta 2022.

Primanjkljaj sektorja država je leta 2020 znašal 8,4 odstotka BDP, letos bo po ocenah dosegel 8,6 odstotka BDP, nato pa se bo zniževal. Leta 2022 se bo po ocenah znižal na 5,7 odstotka BDP, leta 2023 na 3,8 odstotka BDP, leta 2024 pa bo po ocenah padel na 2,8 odstotka BDP, torej pod zgornjo mejo iz Pakta za stabilnost in rast. V slednjem je zgornja meja za primanjkljaj določena pri 3 odstotke BDP.

Dolg sektorja država v razmerju do BDP je po štirih letih zniževanja v letu 2019 dosegel 65,6 odstotkov BDP, a je zaradi sprejetih spodbujevalnih fiskalnih ukrepov za omilitev posledic epidemije covid-19 konec leta 2020 dosegel 80,8 odstotkov BDP. V prihodnjih letih se bo postopno zniževal in leta 2024 po ocenah dosegel 78 odstotkov BDP. (Vir: Vlada RS)

 

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!