Davčne počitnice za podjetnike in podjetja, računovodje in davčne svetovalce

FURS obvešča o odločitvi, da letos uvajajo tritedenske davčne počitnice, in to od vključno 26.7.2021 do vključno 13.8.2021.

To bo čas, ko Finančna uprava ne bo pozivala davčnih zavezancev, njihovih računovodij ali davčnih svetovalcev, da ji dostavijo kakšno dokumentacijo. Ne glede na vse to, pa bodo na FURS-u pripravljeni za davčne zavezance oziroma vse tiste, ki bodo želeli opraviti kakšne aktivnosti na FURS-u. Tako bodo nemoteno potekale odmere davka na promet nepremičnin, odmere davka na motorna vozila, na dediščine in darila ter podobno.

Pojasnjujejo, da bo izvajanje nalog po posameznih področjih potekalo v nekoliko omejenem obsegu. Delo na področju nadzora bo z zavezanci za davek potekalo le v postopkih, kjer so termini že bili predhodno dogovorjeni, oziroma je termin možno uskladiti po predhodno že vzpostavljeni telefonski ali elektronski komunikaciji. Če zavezanec za davek ne bo dosegljiv oziroma se na telefonski poziv ne bo odzval, mu bodo poslali pisni poziv po 15. 8. 2021. Izjema so zahtevki za vračilo DDV, kjer zaradi kratkih rokov za vračilo in interesa zavezanca za davek proces poteka kot običajno.

Vsekakor pa bodo pozorni na postopke, ko je zadevo zaradi same narave oziroma zaradi posebnih okoliščin potrebno obravnavati kot nujno (npr. postopki, kjer je potrebno paziti na zastaranje).

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!