Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem opravljanju storitev (ZČmIS-A)

V Uradnem listu št. 119 z dne 20.7.2021 je objavljena novela ZČmIS-A, besedilo je dostopno TUKAJ. Spremembe in dopolnitve začnejo veljati 4.8.2021.

Gre za uskladitev z Direktivo (EU) 2018/957. Z njenim prenosom v nacionalno zakonodajo se zagotavlja načelo uporabe enakih pravil glede plačila za opravljeno delo napotenih delavcev, kot to velja za lokalne delavce v skladu z zakonodajo in splošno veljavnimi kolektivnimi pogodbami na ravni države napotitve.

Zakon ureja tudi obvezno spoštovanje načela enakega obravnavanja v primeru, ko čezmejno storitev opravljajo napoteni delavci, zaposleni pri delodajalcu za zagotavljanje dela (agencijski delavci), pri čemer se do sedaj veljavne minimalne standarde v navedenih primerih nadomešča s standardi v skladu z zakonodajo in kolektivnimi pogodbami, ki so veljavni na ravni države članice, v kateri se opravlja storitve. Uporabnik tako lahko čezmejne storitve izvaja tudi za agencijskimi delavci pod pogojem, da je med delodajalcem za zagotavljanje dela in delavcem ves čas trajanja napotitve ohranjeno delovno razmerje. Pri tem se šteje, da je delavca na kraj opravljanja dela, kjer storitev izvaja uporabnik, napotil delodajalec za zagotavljanje dela.

Določena je tudi časovna omejitev čezmejnega opravljanja posamezne storitve tujega delodajalca na podlagi omenjene direktive, in sicer na 12 mesecev. V izjemnih okoliščinah pa se bo navedeno obdobje lahko podaljšalo do največ 18 mesecev. V zvezi s tem se je spremenil tudi 210. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!