Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1E)

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 121/2021 z dne 23.7.2021 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1E), ki začne veljati 22.8.2021, razen nekaterih določb v zvezi s povezanimi nepremičninami, ki so začele veljati že 24.7.2021. Spremembe in dopolnitve zakona so dostopne TUKAJ.

Spremembe in dopolnitve ZZK-1 so bile pretežno potrebne zaradi zadnje novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika (SPZ-B), ki je v slovenski pravni red prinesel institut povezanih nepremičnin. Med ključne posege pa sodijo tudi določbe, ki so povezane z digitalizacijo postopka pred overitvijo zemljiškoknjižnega dovolila, torej postopka pred Finančno upravo. Novela prinaša podlago, da bo lahko notar pogodbo poslal po elektronski poti in po tej isti poti prevzel tudi potrdilo o plačilu davka. S tem bo tudi ta del postopka v celoti digitaliziran in bo lahko potekal hitreje, s čimer bosta strankam prihranjena dodatna pot in čas.

Prav tako zakon določa vrsto drugih rešitev, katerih namen je strankam olajšati uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, kot na primer novo pravilo o izbrisu pravic, ki prenehajo s smrtjo oseb, spreminjajo se tudi določbe, ki urejajo dostop do t. i. zaščitenih vpisov, in sicer na način, da se državnim organom omogoča neposredno dostop do teh podatkov, seveda le ob pogoju, da le to potrebujejo za izvajanje svojih nalog in pooblastil.

MP poudarja, da se z zakonom nadaljuje smer, ki je bila začrtana z novelo Zakona o pravdnem postopku, in sicer, da se intervencija Vrhovnega sodišča RS razširi na vsa pravna področja, in se mu tako omogoči, da tudi na tem področju razvija zemljiškoknjižno pravo s tem, ko prek revizije odloča o pomembnih pravnih vprašanjih s tega področja in skrbi za enotno uporabo prava. Prav tako pa zakon vsebuje rešitve, ki so namenjene varstvu upnikov in preprečitvi razpolaganja z vrstnim redom pridobitve lastninske pravice v primeru, ko se nad upnikom začne izvršba, ali ko je lastniku že preprečeno samo razpolaganje z lastninsko pravico.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!