Izpis obdobij zavarovanja

Ob sklenitvi delovnega razmerja morajo delavci delodajalcu predložiti Izpis obdobij zavarovanj v Republiki Sloveniji, saj lahko le na podlagi takšnega izpisa delodajalci ugotovijo in izplačujejo določene pravice iz delovnega razmerja (npr. dodatek na delovno dobo).

Ker delavci praviloma ne vedo, kako in kje lahko takšen izpis pridobijo in se posledično obračajo na delodajalce, vas obveščamo, da lahko delavci Izpis obdobij zavarovanja pridobijo na naslednje načine (vir: spletna stran ZPIZ-a):

  • vlogo oddajo preko storitve eVLOGE ZA VSE, brez kvalificiranega digitalnega potrdila – kliknite na →  povezavo,
  • vložijo vlogo prek sistema Moj eZPIZ (za oddajo potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo), izpis pa bodo prejeli po pošti,
  • po pošti ali na e-naslov informacije@zpiz.si pošljejo izpolnjeno vlogo za izpis obdobij zavarovanja v RS, izpis pa bodo prejeli po pošti,
  • se osebno oglasijo na kateri koli zavodovi območni enoti, kjer bodo izpis dobili takoj (pod pogojem, da so podatki v matični evidenci urejeni), izpis za drugo osebo pa lahko pridobijo s pisnim pooblastilom.

Tudi osebe, ki opravljajo delo prek drugega pravnega razmerja, lahko na enega izmed zgoraj navedenih načinov pridobijo izpis obdobij zavarovanja v Republiki Sloveniji, kjer so vključena tudi obdobja zavarovanja iz naslova drugega pravnega razmerja za pretekla koledarska leta.

Če opravljate delo prek drugega pravnega razmerja in potrebujete izpis trajanja zavarovanja iz tega naslova za tekoče koledarsko leto, lahko izjemoma pridobite Informacijo o trajanju zavarovanja za zavarovanca iz 18. člena ZPIZ-2 za tekoče koledarsko leto, tako da vložite vlogo za izpis informacije o trajanju zavarovanja za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!