Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije

Za izvajanje avtotaksi prevozov, javnih linijskih prevozov, posebnih linijskih prevozov, stalnih izvenlinijskih prevozov in občasnih prevozov potnikov, je za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. Pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, je število potnikov omejeno na število registriranih potnikov v vozilu.
Izvajanje avtotaksi prevozov je dovoljeno le, če voznik avtotaksi vozila pred vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno dezinfekcijo delov vozila in uporabo obraznih zaščitnih mask in, če voznik enkrat tedensko opravi testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in ima dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki je ustrezen, če je opravljen v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Vozniku avtotaksi vozila testiranja ni treba opraviti, če izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenosti, kar dokazuje z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Tudi za osebje upravljavca žičniških naprav, ki prihaja v neposreden stik z uporabniki žičniških naprav, velja, da sme uporabljati žičniške naprave le pod pogojem, da enkrat tedensko izvede testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in ima dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki je ustrezen, če je opravljen v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Osebju upravljavca žičniških naprav testiranja ni treba opraviti, če izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenosti, kar dokazuje z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Ostali uporabniki žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog morajo izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, z določenimi izjemami. Izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja iz drugega odstavka 3. člena tega odloka ni potrebno za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov, ter otrok do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev, prav tako pa omejitve iz 3. člena tega odloka ne veljajo v primerih nujne oskrbe, varnosti, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter inšpekcijskih služb.

Odlok velja od 23. do 29.8.2021

Kategorije: Korona aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!