Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki določa, da je proces športne vadbe iz prvega odstavka 46. člena Zakona o športu dovoljen vsem športnikom, kot jih določa omenjeni zakon. Dovoljena je tudi športno rekreativna dejavnost ter izvajanje javno veljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu. Odlok začne veljati 23.8.2021 in velja do vključno 29.8.2021.

Za izvajanje športnih tekmovanj, ki jih odlok dovoljuje, mora Olimpijski komite Slovenije oziroma pristojna nacionalna panožna športna zveza ali organizator športnega tekmovanja imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport. Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, in gledalci se tekmovanj lahko udeležijo, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja. V tem delu se odlok sklicuje na odlok, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Tako je ustreznost dokazil sedaj enotno urejena za vsa področja, tudi za izvajanje programov v športu.

Strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe ali športno rekreativno dejavnost ter izvajalci programov usposabljanj, se enkrat tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s testom HAG. Tedensko testiranje ni potrebno, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Za osebe, ki še niso dopolnile 15 let, pogoji za športnike, organizacijsko osebje in gledalce športnih tekmovanj ne veljajo, če se tekme udeležujejo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki.

Določena je obveznost organizator športnega tekmovanja, da s pisnim obvestilom na vidnem mestu obvestiti športnike in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce o pogojih, ki so potrebni za udeležbo na športnih tekmovanjih.
Organizator izvaja tudi nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za udeležbo na tekmovanjih izvaja organizator športnega tekmovanja. Pri tem mora vzpostaviti neposredno preverjanje pogojev že ob vstopu na športno tekmovanje.

Za izvajanje športnih dejavnosti, ki so dovoljene s tem odlokom, se lahko uporabljajo športni objekti in površine za šport v naravi iz 67. člena Zakona o športu (ZŠpo-1).

Za športnike in strokovne delavce v športu se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporablja odlok, ki določa uporab zaščitne maske.

Športniki, strokovni delavci v športu in drugi posamezniki morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Kategorije: Korona aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!