10 milijonov evrov kreditov za povračila vplačil odpovedanih potovanj

MGRT bo Javnemu skladu RS za podjetništvo zagotovilo 10 milijonov evrov za povečanje namenskega premoženja. Ta sredstva bo sklad v obliki kreditov ponudil organizatorjem potovanj.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo bo na trgu ponujal dodatne finančne produkte za mala in srednja podjetja ter velika podjetja, ki so organizatorji potovanj. Ti bodo z najetimi posojili lahko povrnili svoj dolg potrošnikom za pogodbe o paketnih potovanjih, ki so bila zaradi epidemije odpovedana. Organizatorji potovanj so sicer potrošnikom ponudili vrednotnice, a jih vsi potrošniki niso sprejeli oz. se z njimi niso strinjali, kar je njihova pravica iz naslova Zakona o varstvu potrošnikov.

Organizatorji potovanj morajo tako v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, potrošniku vrniti vsa vplačila v 12-ih mesecih po razglasitvi prenehanja epidemije.

Kategorije: Korona aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!