Novost pri preverjanju omejitev glede ustanavljanja družb in podjetnikov – 10.a člen ZGD-1

Tržni inšpektorat obvešča, da je 24. 8. 2021 začela veljati 6. točka prvega odstavka 10a. člena ZGD-1, ki določa, da ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba, ki ji je bila v zadnjih 3 letih s pravnomočno odločbo Tržnega inšpektorata RS izrečena globa zaradi prekrška po 26. točki prvega odstavka 685. člena ZGD-1 (če družba družbenikom izplača premoženje, ki je potrebno za ohranjanje osnovnega kapitala).

Omejitev preneha po 3 letih od dneva pravnomočnosti odločbe. Omejitev po uradni dolžnosti preverjajo registrski organi (sodišča in AJPES) ter notarji neposredno v evidenci Tržnega inšpektorata RS.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!