Sprememba uporabe pravil o zastaranju denarnih nedavčnih obveznosti

FURS obvešča, da se zaradi izoblikovane sodne prakse spreminja uporaba pravil o zastaranju pravice do izterjave denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih davčni organ po zakonskem pooblastilu izterjuje na predlog drugih organov (predlagateljev izvršbe) in pri katerih zastaranje ni posebej urejeno v specialnih predpisih. Zato se je doslej v teh postopkih davčne izvršbe zastaranje presojalo ob upoštevanju pravil Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ).

Glede na stališče, zavzeto s strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (sodba I Ips 27374/2013-30, sklep X Ips 291/2016 ter sklep X Ips 33/2019), pri presoji zastaranja pravice do izterjave denarnih nedavčnih obveznosti ni mogoče uporabiti splošnih določb OZ, temveč je treba tudi za nedavčne denarne obveznosti, ki se izterjujejo na podlagi Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2), analogno uporabiti pravila glede zastaranja izterjave davčnih obveznosti iz ZDavP-2.

Ob upoštevanju sodne prakse bo zato FURS pri presoji zastaranja pravice do izterjave denarnih nedavčnih obveznosti upošteval 5-letni relativni in 10-letni absolutni zastaralni rok in druga pravila o zastaranju, določena v 125. in 126. členu ZDavP-2.

Izjema velja le za tiste denarne nedavčne obveznosti, katerih zastaranje je urejeno v specialnih predpisih (ZP-1, ZST, ZST-1, ZUT). V teh primerih se bo zastaranje še naprej presojalo ob upoštevanju pravil specialnih predpisov.

Popravki zastaralnih rokov se bodo izvedli tudi v aplikaciji eIzvršbe. Sprememba učinkuje oziroma se upošteva tako v postopkih davčne izvršbe, ki bodo začeti na novo kot tudi v postopkih davčne izvršbe, ki so še v teku.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!