Testiranje za opravljanje dela

Ministrstvo za zdravje je prejšnji teden tudi javno objavilo pojasnila glede izpolnjevanja PCT pogoja za opravljanje dela, o katerih smo sicer že pisali. Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost.

Za dokazovanje PCT pogoja se upošteva potrdilo o prebolevnosti, cepljenosti, testiranju, ali dokazilo o samotestiranju. Dokazila so lahko v različnih oblikah, razen evidenčnega lista o samotestiranju pa je vsa dokazila moč prejeti kot EU digitalno covid potrdilo. Pogoj PCT za opravljanje dela zaposlene osebe lahko izpolnijo glede na naravo dela, ko pridobijo negativni rezultat testa na testiranju s testom HAG za samotestiranje, ali na testiranju s testom HAG pri izvajalcu testiranja. V kolikor se dela opravljajo le na delovnem mestu, je mogoče samotestiranje, sicer je potrdilo potrebno pridobiti pri izvajalcu HAG testiranja.

Delavec, ki dela na domu, izvede testiranje za opravljanje dela le, ko pride na sedež delodajalca. Če pa nekdo opravlja svojo dejavnost (samozaposleni), pogoj PCT izpolnjuje pod pogoji, ki veljajo za samotestiranje oziroma za testiranje s testom HAG za delavce, ne glede na to, da na naslovu, kjer ima dejavnost registrirano, tudi prebiva.

Testiranje dokazujemo z evidenčnim listom o samotestiranju, ali s potrdilom o negativnem rezultatu testa HAG.

Evidenčni list o samotestiranju

  • Evidenčni list vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis samotestirane osebe.
  • Veljavnost potrdila (evidenčnega lista) za opravljanje dela je 1 teden dni.
  • Z njim se lahko opravljajo izključno le dela na delovnem mestu (pisarne, lokali, trgovine, pošta, banke, delavnice, itd.).
  • S samotestiranjem se pridobi le možnost opravljanja dela, nikakor pa to ni podlaga za pridobitev QR kode oziroma digitalnega covid potrdila.

Potrdilo o negativnem rezultatu testa HAG

Test HAG se izvaja pri pooblaščenem izvajalcu testiranja in le ob poprejšnji napotitvi delavca na testiranje s strani delodajalca. Delodajalec določi dan testiranja smotrno in v luči varovanja zdravja.

  • Veljavnost potrdila za opravljanje dela je  1 teden dni, če pa se uveljavlja kot pogoj PCT v javnem življenju, pa 48 ur od odvzema brisa.
  • S potrdilom se lahko opravljajo dela na delovnem mestu v prostoru delodajalca in dela izven prostora delodajalca v okviru izpolnjevanja delovnih nalog (delo s strankami na terenu, obisk pošte, banke, poslovnih partnerjev, sodišč, inšpekcije, itd.).

Dokazilo o testiranju je lahko v različnih oblikah:  izdano potrdilo o rezultatu opravljenega testiranja izvajalca testiranja ali EU digitalno covid potrdilo o testiranju. SMS sporočilo ni verodostojno za dokazovanje pogoja testiranja.

Pojasnila glede izpolnjevanja pogoja prebolevnosti in cepljenja ter celotna novica je dostopna TUKAJ.

Kategorije: Korona aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!