Uveljavljanje pravice do nadomestila samostojnih zavezancev

V zadnjem času prejemamo veliko vprašanj v zvezi z uveljavljanjem pravice do nadomestila med začasno zadržanostjo z dela (bolniško) samostojnih zavezancev, zato pojasnjujemo, da pravico do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja z individualnim zahtevkom uveljavljajo:

  • zavarovanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost;
  • družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodne osebe;
  • vrhunski športniki in šahisti;
  • kmetje, če so za to pravico zavarovani
  • osebe, zaposlene pri tujih delodajalcih, vključene v obvezno zavarovanje v RS.

Samostojni zavezanec, ki je upravičen do nadomestila za čas začasne zadržanosti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, na ZZZS posreduje posebno pisno vlogo: Vloga za nadomestilo.

Na papir izpisanega vizualiziranega elektronskega Potrdila o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL) k vlogi ni potrebno priložiti. Vlogo samostojni zavezanec lastnoročno podpiše in jo na območno enoto ali izpostavo ZZZS posreduje osebno, po pošti ali skenirano v elektronski predal sedeža območne enote. Več informacij in pojasnil je navedenih na spletni strani ZZZS TUKAJ.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!