Vlada sprejela spremembe in dopolnitve odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT

Vlada je na dopisni seji dne 16.9.2021 izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. Odlok začne veljati 18.9.2021, določbe glede zaposlenih v državni upravi (10.a člen) pa se začnejo uporabljati 1.10.2021.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 določa: obveznosti osebe, ki je imela pozitiven test HAG, razširja vrsto oseb, ki jim ni treba izpolnjevati pogoja PCT in področja za katere ne veljajo omejitve zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT in obveznost zaposlenih v organih državne uprave, da izpolnijo pogoja prebolevnosti in cepljenja.

V primeru pozitivnega rezultata testa HAG ali testa HAG za samotestiranje, je določeno, da se mora testirana oseba udeležiti testiranja s testom PCR, se umakniti v samoizolacijo in upoštevati druga navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Pogoja PCT po novem ni potrebno izpolnjevati (spremembe in dopolnitve so označene z rdečo):

  • osebam, ki so mlajše od 15 let (prej 12 let) in osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji
  • osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše občane
  • osebam, ki pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase
  • učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom
  • uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti COVID-19 ali testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2
  • uporabnikom poštnih storitev, čer gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi zaradi neprevzema nastale pravne posledice

Omejitve ne veljajo tudi v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujnih zdravstvenih storitev, nujnih postopkov socialne in družinske problematike ter nujne osebne asistence, zaščite in reševanja ter za osebe, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza in Republiko Slovenijo zapustijo v 12 urah po prehodu meje, za oskrbo na bencinskih servisih. Za nujno oskrbo se po novem štejejo tudi humanitarna skladišča, centri za razdeljevanje hrane in drugi kraji, ki omogočajo brezplačen dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim skupinam.

Spremembe in dopolnitve odloka določajo tudi, da je za zaposlene v državni upravi potrebno izpolnjevati pogoj prebolevnosti ali cepljenja, razen če se cepljenje iz zdravstvenih razlogov odsvetuje. Dokazati je potrebno, da je zaposleni prejel prvi odmerek cepiva vsaj do 1. oktobra in 2. odmerek cepiva vsaj do 1. novembra. Zaposlenim, ki navedenih pogojev ne izpolnjujejo, se organizira delo od doma, če narava in vrsta dela ter delovni proces to omogočajo. Če delo na domu ni mogoče, predstojnik ukrepa v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja.

Kategorije: Korona aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!