Za delo na terenu ne zadostuje samotestiranje

MGRT je pojasnilo, da test HAG za samotestiranje po 1. odstavku 6. člena Odloka velja le za primere opravljanja dela v prostorih delodajalca (test velja en teden, če se izvaja enkrat tedensko ob enakih presledkih in ob upoštevanju drugih pogojev po Odloku). Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu. Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje osebi iz prvega odstavka prejšnjega člena evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena.

Če se delo opravlja na terenu (npr. popravlja stroj pri drugi pravni/fizični osebi, skupna delovišča, terenski potniki ipd.) pa je potrebno izpolnjevati pogoj testiranja v skladu z 2. odstavkom 6. člena Odloka. To pomeni, da se mora presejalno testirati s klasičnim HAG testom, ki se prav tako lahko izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Navedena določba namreč določa, da le takšno testiranje velja za opravljanje dela pri vseh izvajalcih dejavnosti.

Kategorije: Korona aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!