Finančna uprava RS bo okrepila nadzore spoštovanja PCT pogojev

Obveščamo vas, da bo Finančna uprava RS okrepila nadzore spoštovanja PCT pogojev. Veliko pozornost preverjanja spoštovanja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) pogoja bodo namenili zavezancem z območja celotne Slovenije.

Inšpektorji Finančne uprave RS v okviru nalog inšpekcijskega nadzora iz svoje pristojnosti na terenu izvajajo tudi nadzore glede spoštovanje odlokov, sprejetih za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 (PCT pogoj) kot določa prvi odstavek 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Ur.l. RS, št 36/06, s spremembami).  Posebna pozornost je namenjena preverjanju izpolnjevanja PCT pogojev pri zaposlenih delavcih inšpiciranega zavezanca za davek, kakor tudi preverjanju, ali izvajalci storitev ustrezno preverjajo izpolnjevanje PCT pogojev pri uporabnikih storitev in obiskovalcih na prireditvah.

Z dnem 22.10.2021 bo Finančna uprava RS na celotnem območju države število tovrstnih nadzorov okrepila. V okviru poostrenih nadzornih aktivnosti bodo še enkrat obiskali tudi zavezance, ki so jih v preteklosti že preverjali. Opozarjajo, da bodo, v primeru ponovno ugotovljenih kršitev, zavezanci takoj sankcionirani z globami.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!