Refundacijski zahtevek na podlagi obrazca eBOL

Nadomestila plač izplačujejo zavarovancem v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja njihovi delodajalci. ZZZS povrne delodajalcem izplačana nadomestila po predložitvi zahtevka, kateremu morajo priložiti:

  1. Podatke, na podlagi katerih se izvede obračun nadomestila (podatki, ki so sicer navedeni na hrbtni strani Potrdila o upravičeni zadržanosti od dela v fizični obliki (obr. BOL), in ki jih delodajalec potrdi z žigom in podpisom. Hrbtno stran potrdila pa lahko nadomesti računalniško izpisana specifikacija zahtevka, ki vključuje vse podatke.
  2. Druge obračunske dokumente, s katerimi se dokazuje upravičenost zahtevka (npr. sodba).
  3. Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela se priloži le v primeru, če ni bil izdan eBOL, saj v tem primeru ZZZS že razpolaga s potrebnimi podatki

Več informacij glede uveljavljanja refundacije nadomestila s strani delodajalcev je dostopnih na spletni strani ZZZS TUKAJ.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!