Seznam izvajalcev mikrobioloških preiskav se ne spreminja

Ministrstvo za zdravje obvešča, da dodatna širitev seznama izvajalcev mikrobioloških preiskav na virus Sars-Cov-2 zaenkrat ni predvidena.

Ker število izvajalcev mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 upoštevajoč povpraševanje po testih HAG in epidemiološke razmere trenutno zadostuje, dodatna širitev na podlagi petega odstavka 41. člena Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, številka 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ) seznama (sklepa ministra) izvajalcev zaenkrat ni predvidena

Kategorije: Korona aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!