Sprejet nov Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2

Minister za zdravje je izdal nov Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2, ki velja od 16.10.2021 do 31.12.2021. Pravilnik določa način izvedbe testa PCR ter poročanje in posredovanje zahtevkov za povračilo stroškov izvedbe navedenih testov.

S Pravilnikom se med drugim določa, da pacienta na test PCR lahko napoti izbrani osebni zdravnik, lečeči zdravnik ali epidemiolog. Če izvajalec ne more zagotoviti odvzema brisa znotraj 24 ur od napotitve, pacienta napoti k drugemu izvajalcu, ki ima proste zmogljivosti, vendar se morata oba izvajalca o tem in o načinu medsebojnega obveščanja glede napotitve predhodno dogovoriti.

Potrdilo EU DC o testu PCR v pisni obliki izvajalec zagotovi najpozneje v 3 urah po avtorizaciji izvida testa PCR. Izvajalec tudi vsakemu pacientu brezplačno zagotovi izpis in prevzem potrdila EU DC v papirni obliki v okviru delovnega časa izvajalca. V primeru pozitivnega izvida testa PCR, izvajalec pacientu potrdilo o prebolelosti pošlje brezplačno po pošti najpozneje v 10 dneh po avtorizaciji izvida testa PCR. Izpis potrdil EU DC se lahko opusti le na željo pacienta.

Celotno besedilo Pravilnika je dostopno TUKAJ.

Kategorije: Korona aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!