Spremembe davčne uredbe se v zasebnem sektorju pričnejo uporabljati pri plači za mesec september 2021

Kot smo vas že obveščali je v juliju 2021 prišlo do spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Našo novico iz meseca junija si lahko preberete TUKAJ.

Spremembe uredbe so se pričele uporabljati za povračila potnih stroškov za mesec julij 2021 za delojemalce, na katere se nanaša dogovor med delodajalci in sindikati javnega sektorja, in za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za vse ostale delojemalce za mesec september 2021.

Višina, do katere se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo, znaša 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela.

Delojemalcu se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja najmanj do višine 140 evrov mesečno, čeprav bi bila višina neobdavčenega dela, določena z upoštevanjem 1. odstavka 3. člena (razdalje in vrednosti 0,18 evra na kilometer), nižja. Pogoja, pod katerima se delojemalcu povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja najmanj do višine 140 evrov, sta: vsaj en dan prisotnosti na delu in vsaj en kilometer oddaljenosti od kraja običajnega prebivališča delojemalca do delovnega mesta.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!